Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie na potrzeby działalności SP ZOZ w Myszkowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 3.000.000,00 zł zostanie przeznaczone na dwa ważne zadania w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie.

Jest to więc kolejna pomoc państwa, która posłuży unowocześnieniu i poprawie dostępności do usług medycznych w Powiecie Myszkowskim. Należy przy tym podkreślić, że środki te są w dużej mierze efektem zaangażowania i wsparcia Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.

Środki z RIFL zostaną przeznaczone na:

1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ – 1.000.000,00 zł

2.  Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu – 2.000.000,00 zł.

– Jestem niezmiernie rad, że te środki trafiły do naszego powiatu. Wnioskowaliśmy o takie sumy, i właśnie tyle dostaliśmy. Celem naszych działań w tym zakresie była i jest dalsza poprawa jakości świadczeń medycznych na naszym terenie. Dlatego postanowiliśmy aplikować o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski złożyliśmy w grudniu 2020 roku na dwa przedsięwzięcia, które po pierwsze – mają służyć poprawie bezpieczeństwa pacjentów poprzez podniesienie standardów technicznych, a po drugie – pozwalają obniżyć koszty eksploatacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Każde wsparcie dla SP ZOZ, zwłaszcza obecnie, kiedy zmagamy się z pandemią koronawirusa, ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i personelu medycznego – mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Szczegółowe informacje nt. wniosków powiatu, które zaowocowały pozyskaniem 3 mln zł:

– Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP ZOZ w Myszkowie w celu poprawy jakości powietrza, zwiększenia wykorzystania OZE oraz obniżenia kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obiektu oraz zabezpieczy potrzeby energetyczne wynikające z uruchomienia nowopowstałych oddz. kardiologii i OIOM.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, na potrzeby szpitala, pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Realizacja inwestycji pozwoli na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji. Poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, inwestycja obniży koszty funkcjonowania szpitala ponoszone na zakup energii elektrycznej.

Kwota wnioskowanych środków: 1 000 000 zł

Szacowany koszt inwestycji: 1 000 000 zł

– Przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu w SP ZOZ w Myszkowie – sprzęt zostanie zainstalowany w miejsce już wyeksploatowanego. Zadanie zwieńczy zakończoną modernizację Oddziału Kardiologii i trwającą OIOM.

Inwestycja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pacjentów oraz dostępu do nowoczesnych świadczeń medycznych. Konsekwencją realizacji inwestycji będzie kompleksowe leczenie pacjentów zapobiegające powikłaniom i pozwalające im powrócić do pracy zawodowej i życia osobistego. Mieszkańcy powiatu zyskają możliwość szybkiego dostępu do nowoczesnych świadczeń medycznych, a powiat i szpital nie będą ponosić kosztów napraw awaryjnego sprzętu, transportu i zlecania usług  prywatnym podmiotom.

Kwota wnioskowanych środków: 2 000 000 zł

Szacowany koszt inwestycji: 2 000 000 zł

Źródło: Starostwo Powiatowe Myszków