Asystent osoby niepełnosprawnej – oferta pomocy i oferta pracy

0
389

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem od lutego b.r. realizuje innowacyjny program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Dzięki temu osoby te otrzymują pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną, zmienił się również charakter usług świadczonych przez asystentów. Przy jednoczesnym zachowaniu reżimu ochrony osobistej, dbają oni o przestrzeganie przez uczestników programu zasad profilaktyki zdrowotnej oraz monitorują ich stan zdrowia. Wielu z naszych podopiecznych to osoby samotne. W tym trudnym czasie asystenci są dla nich ogromnym wsparciem. Z powodu zamknięcia placówek wsparcia dziennego osoby z niepełnosprawnością pozostają zamknięte w domach, a wraz z nimi ich rodzice. Dzięki temu, że choć na kilka godzin opiekę nad nimi mogą przejąć asystenci, rodzice zyskają chwilę wytchnienia.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresatami Programu stali się również mieszkańcy powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego. Ponadto edycja 2020/2021 adresowana jest również do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach programu można skorzystać z maksymalnie 60 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem 100 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres Gabriela.spoza@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze asystenta.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki zgłoszenia oraz informacji o Programie znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.autyzm.czest.pl