Będzie trasa rowerowa Żarki – Olsztyn

0
538

2 grudnia 2020 roku podpisano umowę na budowę trasy rowerowej o długości 10 kilometrów, między Żarkami a Olsztynem

Współpraca gmin Olsztyn i Żarki oraz dofinasowanie unijne i środki własne sprawiają, iż w ciągu dwóch lat powstanie nowa droga rowerowego wraz z miejscami do odpoczynku na odcinku: Zrębice, Krasawa – w gminie Jurajska Gmina Olsztyn (5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (4,6 km). Inwestycja ma znaczenie w zakresie transportu, turystyki i bezpieczeństwa. W najkrótszy możliwy sposób połączy obie gminy i ich atrakcje.


W przetargu organizowanym przez lidera projektu – Gminę Olsztyn wyłoniono dwóch wykonawców. Przedstawiciele firm i samorządów podpisali umowy w Sali sesyjnej UG w Olsztynie. Na jednym dokumencie podpisy złożyli: Burmistrz Żarek Klemens Podlejski oraz prokurent spółki Hucz Robert Hucz. Na drugiej umowie wójt Olsztyna Tomasz Kucharski i prezes Larix Kajetan Sowa. Samorząd Gminy Żarki reprezentowała również radna Jolanta Cichoń z Suliszowic oraz skarbnik Dorota Mucha.


Gminy wystartowały w konkursie unijnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Samorządowcy pozyskali pieniądze w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 4.5.3. – Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie

A jaka to wszystko będzie wyglądało w praktyce ? Otóż :

Inwestycja opisywana tutaj polega na budowie trasy rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn (5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (4,6 km).Wzdłuż powstaną trzy miejsca obsługi rowerzystów w Zrębicach, na początku miejscowości Suliszowice przy Leśniczówce oraz na tzw. Górce w połowie trasy Suliszowice – Jaroszów. Trasy będą asfaltowe.


Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia podzielono na części:


Część I: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice-Krasawa-Gmina Olsztyn o długości 5,618 km, szerokość trasy 2,65 m, nawierzchni asfaltobetonowa, odwodnienie, jedno miejsce odpoczynku rowerzysty. Termin realizacji: do 30.04.2023 r.


Część II: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś o dł. 2,35 km, szerokość 2,65 m, nawierzchnia asfaltobetonowa, odwodnienie, miejsce odpoczynku rowerzysty Termin realizacji: do 31.12.2022 r.

Części III: Budowa trasy rowerowej w ciągu ,,RTR Nr 17″ na odcinku Suliszowice-Jaroszów z ,,MOR”. Wykonanie robót budowlanych trasy rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m łącznej dl. 2,265 km. Termin realizacji:  do 31.12.2022 r.

Źródło : Gmina Żarki