Chcesz wymienić źródło ciepła – zgłoś chęć uczestnictwa w projekcie

0
635

W związku z chęcią pozyskania przez Gminę Myszków kolejnego wsparcia finansowego w wysokości 85% na wymianę źródeł ciepła w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Burmistrz Miasta Myszkowa zaprasza wszystkich mieszkańców pragnących wziąć udział w projekcie do zgłoszenia elektronicznie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcieNabór wstępnych deklaracji trwa od 1 do 7 marca 2021 roku.  

Pragniemy, aby to mieszkańcy czynnie pomogli w przeznaczeniu środków na właściwy cel zgodnie z Państwa oczekiwaniami i preferencjami. Aby móc wziąć udział w projekcie Państwa budynek mieszkalny musi spełniać łącznie następujące wymogi:- być poddany termomodernizacji (posiadać min. docieplone ściany) – w ostatnich 10-ciu latach posiadać docieplony strop/dach lub fundamenty, wymienioną stolarkę – istniejącym obecnie źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub jest urządzeniem bezklasowym (bez tabliczki znamionowej, piece typu „koza”, piece kaflowe) lub łącznie: – posiadać wpis do dziennika budowy nie starszy niż 12 lat na moment składania deklaracji- istniejącym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub jest urządzeniem bezklasowym ( bez tabliczki znamionowej, piece typu „koza”, piece kaflowe).

Deklaracja elektroniczna uczestnictwa ma na celu określić: zakres rzeczowy projektu, poziom  dofinansowania, liczbę potencjalnych grantów. Złożona wstępna deklaracja elektroniczna nie stanowi oficjalnego zgłoszenia w ramach planowanego naboru i nie jest gwarantem otrzymania wsparcia finansowego. Wstępne deklaracje można składać drogą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ankieta.granty@miastomyszkow.pl. 

Osoby, które nie mają możliwości elektronicznego zgłoszenia  mogą złożyć zgłoszenie na skrzynkę podawczą znajdującą się w holu Urzędu Miasta lub skontaktować się telefonicznie z urzędem pod nr telefonu: 34 313 26 82 wew. 145 lub 107, w godzinach 7.30-15.00. 

Zgłoszenie powinno zawierać w treści maila: 1) imię i nazwisko 2) nr kontaktowy 3) adres instalacji 4) zakres posiadanej termomodernizacji*:o docieplone ściany o docieplony strop/dach o docieplone fundamenty o wymienione okna o inne:……………. 5) wybrany jeden typ instalacji nowego źródła ciepła*:o piec gazowy, o najnowszej generacji piec na węgiel kamienny, o piec na energię elektryczną, o piec na biomasę, o pompa ciepła.
*Właściwe zaznaczyć

UWAGI…………………………………………………………. 

Wszystkie osoby, które złożą deklarację elektroniczną będą informowane telefonicznie oraz mailowo o oficjalnym naborze i niezbędnych dokumentach zgłoszeniowych.

Informacja: UM Myszków

Fotografia: Robin Greenwood z Pixabay