Co nowego w Myszkowie ?

0
491

Koniec budowy ulicy Ogrodowej

Kończy się powoli, trwająca od 2018 roku inwestycja związana z budową drogi ( wraz z cała infrastrukturą ) w ciągu ulicy Ogrodowej w Myszkowie. Za blisko 4 300 000 PLN wybudowano : drogę z nawierzchnią asfaltową, chodniki, miejsca parkingowe, kanalizację deszczową i sanitarną oraz zmodernizowano sieć wodociągową. Zbudowano także kanał technologiczny oraz przebudowano sieć elektroenergetyczną i teletechniczną.

Laptopy dla uczniów

Uczniowie myszkowskich szkół podstawowych otrzymają kolejne laptopy. Dzięki środkom z ” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zawodowego” za 104.050,62 PLN zakupiono 69 laptopów, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom.

Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS

Powoli zbliża się termin, w którym osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS. Można to jeszcze zrobić tylko do końca czerwca. A zwolnienia dotyczyć mogą : marca, kwietnia i maja. Oprócz wniosku do 30 czerwaca 2020, zainteresowane osoby musza także złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania.

Więcej informacji na temat wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie www.zus.pl.

Źródło informacji : Miasto i Gmina Myszków