Coraz bliżej do wiaduktu w Myszkowie Nowej Wsi

0
2064

Podpisano umowę na  zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu nad torami linii kolejowej nr 1, w ciągu DW 789 w Myszkowie. 

Jesteśmy coraz bliżej, rozpoczęcia jednej z najbardziej istotnych inwestycji w naszym, myszkowskim regionie – czyli budowy wiaduktu drogowego w miejscu przejazdu klejowego w Myszkowie Nowej Wsi. Pisaliśmy o tej inwestycji tutaj

Inwestycja potrwa do końca roku 2022 i kosztować będzie 21 mln zł. Podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy to zaprojektowanie obiektu według „Programu Funkcjonalno-Użytkowego” przygotowanego przez firmę M-Most, Mariusz Szotek na zlecenie ZDW w Katowicach. Oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń uprawnionych instytucji i ZRiD (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) wydawanego przez wojewodę. Drugi etap to sama budowa wiaduktu wraz z przebudową układu drogowego w jego sąsiedztwie.

Przedsięwzięcie obejmie m.in. takie pozycje jak:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Usunięcie drzew i krzewów.
Przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu.
Wykonanie kanalizacji deszczowej.
Wykonanie kanału technologicznego.
Wyburzenie budynku mieszkalnego.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 789 na długości 650 m, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej.
Budowa czterech dróg dojazdowych.
Przebudowa drogi gminnej (ul. Wronia).
Budowa murów oporowych.
Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 1.
Roboty związane z przesunięciem przejazdu na czas realizacji robót.
Przebudowę i likwidację kolidującego uzbrojenia technicznego.
Likwidację istniejącego przejazdu kolejowego oraz jego infrastruktury.
Oczyszczenie podsypki i regulację toru linii kolejowej nr 1 w planie i profilu w rejonie przejazdu.
Roboty związane z przebudową odwodnienia linii kolejowej.


Wiadukt wybudowany będzie w granicach administracyjnych Myszkowa. Przecinająca Linię Kolejową nr 1 DW 789 łączy DK 78 z DW 907 i jest jedną z najważniejszych dróg północnej części województwa. Wiadukt powstanie między Koziegłowami z Żarkami, gdzie przejeżdża nawet do 550 pojazdów na godzinę.

Źródło : zdw.katowice.pl