Mieszkańców Gminy Poraj czekają podwyżki od nowego roku.

0
689

Na XX sesji Rady Gminy Poraj, która miała miejsce w dniu 29 października 2020 roku, radni podjęli ( między innymi ) decyzję o podwyżkach podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiamy historię tej podwyżki .

Jak nas informował Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Poraj w czwartek, 29 października 2020 roku, o godzinie 8, odbyła się XX sesja porajskiej Rady Gminy. Sesja ta po raz pierwszy była prowadzona w trybie zdalnym.

Nagranie z sesji tej można obejrzeć pod tym linkiem – wystarczy kliknąć

Taki był zaś planowany porządek obrad :

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Poraj. Źródło: BIP Poraj

Opierając się na dokumentach opublikowanych na BIP Gminy Poraj, można było wywnioskować, że na wspomnianej tutaj sesji, radni będą ustalać między innymi wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących mieszkańców . Tak przedstawiał się projekt odpowiedniej uchwały, udostępniony przez gminę.

A tak przedstawiało się, dołączone do wyżej wspomnianego projektu uzasadnienie. Jest ono o tyle ważne , że są w nim podane stawki obecnie w Gminie Poraj obowiązujące, proponowane nowe, oraz maksymalne, ustalone przez państwo. Można więc dokonać porównania.

Tak pisaliśmy o planowanej sesji, gdy zbliżał się jej termin :

Patrząc na powyższe dokumenty, kilka kwestii jest dosyć wyraźnych. Widać, że proces podwyżek różnych danin płaconych przez mieszkańców nie został zahamowany. Kolejne podwyżki są chyba nieuniknione. Oczywiście są one wolą radnych – to te 15 osób wybranych przez mieszkańców Gminy Poraj zadecyduje o wysokości stawek podatku od nieruchomości płaconych przez porajan w roku 2021.

Stawki prawie wszystkie rosną – i to jest fakt, niektóre sięgają wartości maksymalnych, inne tylko się do nich mniej lub bardziej zbliżają. Interesujące jest uzasadnienie proponowanych podwyżek , odnosi się ono bowiem, nie tyle do sytuacji Gminy Poraj, co do tego co ma wpływ na ustalane odgórnie przez państwo granice opłat. Spójrzmy na ten cytat z uzasadnienia projektu uchwały :

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 r. (M. P. z 2020 r., poz. 625) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. wzrosły o 3,9% w stosunku do I półrocza 2019 r.. Wskaźnik ten ma wpływ na coroczne ustalane górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Wygląda chyba na to, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że podwyżki są proponowane, bo ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły. Wydaje się jednak, że uzasadnienie zmian dotyczących danej społeczności powinny się także odnosić do warunków funkcjonowania tejże właśnie społeczności lokalnej. Wiemy przecież doskonale, że gminy są różne, z różnymi budżetami, obciążeniami finansowymi i uwarunkowaniami funkcjonowania.

Jako, że jest to jednak dopiero projekt uchwały, czekać muszą mieszańcy na sesję, na to co z tym projektem zrobią wybrani przez nich radni. To oni ostatecznie zdecydują o wysokości podatku od nieruchomości. Nowe stawki obowiązywałyby od 1 stycznia 2021 roku .

Do sprawy wracamy zgodnie z obietnicą dana naszym czytelnikom, gdy już widomo jak głosowano w tej, bardzo interesującej mieszkańców Gminy Poraj sprawie.

Uchwała została przegłosowana w poniższej treści :

Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku i niestety podnosi stawki podatku od nieruchomości. Każdy zresztą może sobie dokonać sam porównania intersujących go danych, gdyż tabelę ( uzasadnienie do projektu uchwały ) ze stawkami aktualnie obwiązującymi, publikujemy wcześniej w niniejszym artykule.

Z rozmów z naszymi czytelnikami wynika, że są zaskoczeni nie tylko samym faktem podwyżek, ale i tym jak głosowali niektórzy z ich radnych.

Tak przedstawiają się wyniki głosowania :

Za podwyżkami byli radni : Łukasz Adamczyk , Łukasz Boroń , Krzysztof Klimek, Sylwester Sawicki, Dagmara Superson-Kosztyła

Przeciwko podwyżkom byli radni z Klubu Radnych Gmina dla Wszystkich : Jolanta Chmura, Patryk Frendowski, Leszek Lach, Waldemar Sitek

Wstrzymali się : Grzegorz Bojanek, Marcin Makuch , Bartosz Rajczyk.

Podwyżka przeszła 1 głosem.

Wynik glosowania nie dziwi raczej nikogo, kto zna lokalne realia. Można się było, patrząc na wyniki dotychczasowych glosowań w podobnych sprawach Rady Gminy Poraj spodziewać, że przyjmie ona taka uchwałę. Warto zwrócić uwagę za to na kilka, nowych faktów.

Po pierwsze, gdyby choć jeden z radnych którzy się wstrzymali, zagłosował przeciwko podwyżkom, nie trzeba byłoby myśleć skąd wziąć na nie pieniądze w domowym budżecie na rok 2021.

Po drugie, gdy rok temu głosowano nad analogicznymi stawkami na rok obecny – 2020, radni głosowali nieco inaczej :

Widać wyraźnie że dwóch radnych : Bojanek i Rajczyk wtedy było przeciwko, obecnie już tylko wstrzymują się od głosu.

Po trzecie wreszcie, widać zmianę stanowiska radnego Makucha, kiedyś był za , teraz za to się wstrzymuje. Czyżby to zapowiedź zmian w decyzjach i kierunku polityki lokalnej Rady Gminy Poraj w nadchodzącym, trudnym roku budżetowym 2021. Jeśli tak, oby były to zmiany korzystne dla mieszkańców.

Radni mogli oczywiście podjąć takie decyzje, podjęli je zgodnie z prawem i zapewne po konsultacjach ze swymi wyborcami. Nadchodzący rok 2021 nie będzie jednak łatwym rokiem dla budżetów nie tylko gminy, ale i wielu porajskich rodzin. Wspomniane podwyżki nie są najlepszym i optymistycznym prognostykiem na nadchodzące, zimowe miesiące. Radni zaś powinni pamiętać, że zasobność kieszeni podatników ma swoje granice a wyborcy lubią pamiętać kto im odchudza portfele.

Ale to już zupełnie inna historia.

Źródło dokumentów : BIP Gminy Poraj

Zdjęcie autorstwa Karol D z Pexelskule.