Dotacja unijna ergonomię dla Gminy Żarki

0
462

Gmina Żarki uzyskała 105 072,00 zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Dbajmy o zdrowie! – ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.” 

Umowa jest podpisana – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki. – Po raz pierwszy będzie realizowany projekt skierowany bezpośrednio do pracowników magistratu. Całkowita wartość projektu wynosi 119 400,000 zł, wysokość unijnego wsparcia to kwota 105 072,00 zł., środki z budżetu państwa wynoszą 3 582,00 zł. Gmina Żarki zapewniła wkład własny w wysokości 14 328,00 zł. Projekt będzie realizowany w terminie do końca lutego 2021 r..

Projekt uwzględnia dwutorowe działania związane z ergonomią pracy. Skorzysta 34 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarach. Przewidziano działania edukacyjno-informacyjne oraz doposażenie stanowisk pracy. Wcześniej zdiagnozowano potrzeby w dziedzinie ergonomii pracy. W ramach projektu zakupione zostaną ergonomiczne krzesła biurowe z regulacją dostosowującą poszczególne elementy do sylwetki osoby siedzącej, monitory z możliwością regulacji wysokości ekranu, odpowiednio wyprofilowane klawiatury i myszki oraz podstawki pod dokumenty.
Przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu ergonomii na stanowisku pracy oraz indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą na poszczególnych miejscach pracy.


Podjęte działania mają zapewnić możliwość kontynuacji zatrudnienia, wydłużyć okres aktywności zawodowej, a także zwiększyć wydajność i jakość pracy osób objętych projektem.

Dofinasowanie uzyskano z RPO WSL 2014-2020 w ramach podziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Gmina wystartowała w konkursie unijnym w ub. roku. Projekty do dofinasowania zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego.