Koleje Śląskie – nowy rozkład

0
664

Grudzień przynosi liczne zmiany i nowości w Kolejach Śląskich. Przedstawiamy najważniejsze.

Nowy rozkład jazdy od 13 grudnia 2020 roku

Aktualne informacje dotyczące zmian od 13 grudnia 2020 z podziałem na poszczególne linie:

S1, S4, S41: 

Najważniejszą zmianą w nowym rozkładzie jazdy będzie zakończenie modernizacji linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawiercie – Częstochowa. Umożliwi to skrócenie czasu jazdy na odcinku Katowice – Częstochowa do poniżej 90 minut dla pociągów osobowych i poniżej 70 minut dla pociągów przyspieszonych. Zostaną uruchomione nowe pociągi przyspieszone dowożące do Katowic i Zagłębia na godzinę 9, a także odwożące z centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii po godzinie 14 oraz 18.

Przez cały rok będzie kontynuowana modernizacja stacji Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowa Górnicza Gołonóg wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół nich. W miarę poprawy przepustowości związanej z kolejnymi fazami robót w rejonie remontowanych stacji będzie zwiększana liczba bezpośrednich połączeń z Tychów Lodowiska w kierunku Zagłębia i odwrotnie. Docelowo bezpośrednie pociągi mają być uruchamiane co godzinę dla każdego kierunku.

Do 29 XII potrwają ostatnie prace modernizacyjne związane z budową przejścia podziemnego w stacji Poraj. Będzie oznaczało to ruch jednotorowy na odcinku Myszków – Poraj oraz wariantowanie rozkładu jazdy niektórych pociągów.

Kontynuowana będzie inwestycja związana z modernizacją stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg oraz układu komunikacyjnego wokół nich, co będzie największym utrudnieniem w ruchu na S1. Jednak dzięki zmianom w układzie połączeń na bardziej równomierny zrezygnowaliśmy całkowicie z uruchamiania autobusów komunikacji zastępczej. Niektóre pociągi w dalszym ciągu zostaną skierowane drogą okrężną przez Sosnowiec Południowy lub Mysłowice, wybrane kursy pojadą jako pociągi przyspieszone lub skrócone do stacji Sosnowiec Główny. Uruchomione zostaną dodatkowe postoje w Sosnowcu Południowym oraz w Sosnowcu Dańdówce.

Beskidzki Sprinter

Po raz pierwszy Koleje Śląskie zaprezentują całkowitą nowość – weekendową ofertę pociągów Beskidzki Sprinter. Zastąpi ona dotychczasową, szczątkową ofertę pociągów przyspieszonych. Pociągi o poranku będą rozpoczynać bieg w większych miastach północnej oraz centralnej części regionu. Dojadą natomiast w atrakcyjne turystycznie regiony południowej części Województwa Śląskiego oraz do Zakopanego. Będzie to kompleksowa oferta sześciu par połączeń, zapewniająca bezpośrednią podróż w niemal każdej relacji, natomiast skomunikowanie poszczególnych pociągów w stacji Katowice umożliwi podróż o każdej porze w dowolnej konfiguracji.


S13, S8:

Najważniejszą zmianą w rozkładzie na liniach S8 oraz S13 będzie zdecydowana poprawa skomunikowań w stacji Lubliniec oraz zwiększenie liczby połączeń na trasie Częstochowa – Lubliniec – Częstochowa. Tym samym częstotliwość kursowania linii S13 wyniesie 2 godziny od świtu do nocy przez wszystkie dni tygodnia. Zapewniony zostanie również dojazd do Częstochowy na wszystkie trzy zmiany w zakładach produkcyjnych. Tym samym liczba bezpośrednich pociągów Lubliniec – Częstochowa zwiększy się z 8 do 9, liczba połączeń w relacji Kluczbork – Częstochowa zwiększy się z 4 do 5, natomiast liczba połączeń w relacji Tarnowskie Góry – Częstochowa zwiększy się z 5 do 8. Wszystkie połączenia będą codzienne.

Od 13 XII zostanie Zarządca Infrastruktury PKP PLK S.A. odda do użytku nowy przystanek Kochcice, na którym będą zatrzymywać się wszystkie pociągi Kolei Śląskich do i z Kluczborka, natomiast opisane powyżej dogodne skomunikowania umożliwią szybki dojazd do Częstochowy.

Od 28 stycznia rozpocznie się remont stacji Mysłowice umożliwiający prowadzenie ruchu tylko po jednym torze na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice. Wiąże się to z kilkuminutowym wydłużeniem czasu jazdy oraz wariantowaniem rozkładu jazdy niektórych pociągów. Ponadto na różnych odcinkach linii S8 będą prowadzone prace torowe, które nie spowodują jednak istotnych utrudnień. Rozkład jazdy niektórych pociągów musiał zostać przesunięty lub wariantowany.


S5, S51, S72:

Nowy rozkład jazdy przyniesie kilka nowości dla podróżnych korzystających z linii S5. Przede wszystkim poprawie ulegnie oferta dla miejscowości położonych na południe od Bielska-Białej. Rozkład jazdy został przygotowany w taki sposób by pociągi mogły pełnić funkcję kolei miejskiej na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec, kursującej w godzinach szczytu z częstotliwością ok 30 min, natomiast poza nimi z częstotliwością 60 min. W tym celu wszystkie połączenia kończące dotychczas swój bieg w Bielsku-Białej lub Wilkowicach Bystrej zostaną wydłużone do Żywca. Dodatkowo oferta zostanie rozszerzona o nowe połączenie przyspieszone Żywiec – Bielsko-Biała – Katowice zapewniające dojazd do Bielska-Białej na godzinę 8 oraz do Katowic na godzinę 9. Tym samym liczba połączeń przyspieszonych obsługujących Żywiec zwiększy się z czterech w obecnym rozkładzie jazdy do siedmiu! Ponadto na wnioski podróżnych uruchomione zostanie połączenie umożliwiające powroty z Bielska-Białej do Żywca po godzinie 21.

Ponadto rozwiewając obawy wszystkich, którzy zauważyli brak w naszej ofercie pociągów Bielsko-Biała – Katowice z przyjazdem około godziny 5:00 oraz Katowice – Bielsko-Biała z odjazdem po godzinie 23 informujemy, że połączenie to zapewni wspólna oferta Kolei Śląskich i PKP Intercity. W całym okresie obowiązywania nowego rozkładu jazdy wypracowane zostało honorowanie biletów Kolei Śląskich w pociągach Intercity IC Hutnik 4520 Bielsko-Biała Główna 3:54 – Katowice 4:52 oraz IC Hutnik 5421 Katowice 23:25 – Bielsko-Biała Główna 00:27. Ponadto pociągi te na odcinku Katowice – Goczałkowice będą obsługiwać wszystkie przystanki osobowe.

Przez cały 2021 rok kontynuowana będzie modernizacja stacji Czechowice-Dziedzice natomiast prace wokół węzła czechowickiego będą prowadzone w różnych lokalizacjach zarówno w kierunku Pszczyny, Bielska-Białej jak i Chybia. W pierwszych miesiącach 2021 roku roboty będą mieć miejsce we wschodniej części stacji, przez co ruch jednotorowy dwukierunkowy będzie prowadzony na odcinku Czechowice-Dziedzice – Czechowice-Dziedzice Południowe. W kolejnych miesiącach prace przeniosą się na zachodnią część stacji oraz w okolice łącznicy, dlatego pociągi będą jeździć tylko po jednym torze na odcinku Pszczyna – Czechowice-Dziedzice. Wtedy zostanie zawieszona obsługa przystanku Goczałkowice-Zdrój, ponieważ ograniczone warunki terenowe wokół linii kolejowej uniemożliwiają połączenie prowadzenia prac z bezpieczną obsługą pasażerów na przystanku.

W zależności od planowanej sytuacji ruchowej w poszczególnych organizacjach ruchu część pociągów linii S72 zostanie skrócona do Pszczyny z ekspresową autobusową komunikacją zastępczą na odcinku Pszczyna – Bielsko-Biała Główna.

Honorowanie biletów nie zwalnia z każdorazowej konieczności posiadania miejscówki. Zwrot poniesionych kosztów może zostać zrealizowany w kasach IC.


S6, S76:

Po wielu miesiącach wyczekiwania na linię S6 powrocą pociągi pasażerskie! Czas przejazdu jaki uda się osiągnąć po modernizacji wyniesie dla najszybszych połączeń już od 1h 6 min w relacji Katowice – Skoczów, 1h 25 min w relacji Katowice – Ustroń oraz 1 h 42 min w relacji Katowice – Wisła! Będzie to możliwe dzięki zakończeniu pierwszego etapu modernizacji linii kolejowej do Wisły. Modernizacja zostanie kontynuowana od 1 III 2021. Wtedy też wymieniony zostanie tor na odcinku Skoczów – Wisła Głębce. Od tego momentu podróż będzie odbywała się z przesiadką na komunikację autobusową, zgodnie z opisanym poniżej:

  • Pociągi będą kończyć i rozpoczynać bieg w stacji Skoczów.
  • Zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa kursująca po trasie obecnej linii czerwonej: Skoczów Dworzec Autobusowy – Skoczów Dworzec Kolejowy – Ustroń-…wszystkie przystanki pośrednie… – Wisła Głębce.
  • Uzupełniająco zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa na trasie: Skoczów Dworzec Autobusowy – Skoczów Dworzec Kolejowy – Skoczów Bładnice – Goleszów – Goleszów Centrum, z możliwością przesiadki na autobusy regionalne w kierunku Ustronia i Wisły na przystanku Goleszów Centrum.

Ponadto od początku nowego rozkładu jazdy tj. od 13 grudnia będzie oddany do użytku nowy przystanek Skoczów Bajerki, który poprawi dostępność kolei w północnej części miasta. Weekendowy pociąg Kubalonka powróci natomiast na swoją stała trasę do Wisły Głębców przez Żory i Chybie. Również po wznowieniu modernizacji przewóz będzie realizowany w pełnej relacji z przesiadką na autobus komunikacji zastępczej w Skoczowie.

Ze względu na modernizację, niedostępna pozostanie infrastruktura przystankowa na stacjach Zabrzeg oraz Zabrzeg Czarnolesie. Dlatego też wszystkie pociągi linii S6 będą korsowały z pominięciem zatrzymań w tych miejscowościach. W zamian za pominięte postoje uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa, która będzie częścią ciągu komunikacyjnego S61 Czechowice-Dziedzice – Cieszyn.


S61:

Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zabrzeg – Czechowice-Dziedzice będzie oznaczała nie tylko brak możliwości obsługi przystanków Zabrzeg oraz Zabrzeg Czarnolesie, ale także także znaczne ograniczenie przepustowości infrastruktury. Pociągi będą poruszały się tylko po jednym, technicznym torze. Z tego względu uruchomienie pociągów Cieszyn – Czechowice-Dziedzice oraz Cieszyn – Katowice nie będzie możliwe. Organizacja przewozów na linii komunikacyjnej S61 będzie więc przebiegać według opisanego poniżej schematu:

  • Uruchomiona zostanie ekspresowa linia autobusowa Skoczów – Cieszyn skomunikowana z pociągami linii S6 do/z Katowie w stacji Skoczów. Autobusy będę kursowały 6 razy dziennie w każdym kierunku, przez 7 dni w tygodniu, a czas przejazdu z Cieszyna do Katowic wyniesie jedyne 1h 30 min co jest absolutnym rekoredm w wydaniu Kolei Śłąskich.
  • Pociągi relacji S61 zostaną skrócone do relacji Chybie – Cieszyn. Uruchomiona zostanie również autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Czechowice-Dziedzice – Chybie. W zamian za to rozkład jazdy pociągów zostanie rozszerzony o dodatkowe kursy, a także lepiej dostosowany do lokalnych potrzeb m.in. do cieszyńskich szkół – dzięki skróeceniu relacji, możliwe są częstsze kursy.

Równolegle, kontynuowana będzie modernizacja stacji Cieszyn, która wymaga znacznych przesunięć w rozkładzie jazdy zarówno polskich jak i czeskich pociągów oraz uniemożliwi skomunikowania pomiędzy nimi. W stacji cieszyn pozostaje bowiem tylko jeden czynny tor.


S7, S71, S78:

Największa nowością na liniach S7 oraz S71 będzie przejęcie połączeń w relacji Katowice – Rybnik – Chałupki od PolRegio. Od 13 XII wszystkie kursy będą obsługiwane przez Koleje Śląskie! Zmiana ta umożliwiła optymalizację oferty i wprowadzenie kilku udogodnień. W zamian za pociąg PolRegio Wodzisław Śląski – Katowice, zostanie uruchomiony nowy pociąg zapewniający bezpośredni dojazd na 8 do Katowic nie tylko z Raciborza, ale i z Wodzisławia Śląskiego oraz Chałupek. Zwiększona zostanie liczba pociągów między Rybnikiem i Katowicami i tym samym zlikwidowane zostaną dwugodzinne luki między kursami w godzinach wieczornych.

Zoptymalizowana zostanie oferta pociągów do Bogumina. Kursy zostaną przesunięte na bardziej atrakcyjne godziny. Ponadto najbardziej atrakcyjne turystycznie kursy po godzinie 7 z Katowic oraz powrót po godzinie 21, zostaną uruchomione jako bezpośrednie w zamian za kursujące obecnie połączenia z przesiadką w Rybniku.

Para pociągów kursująca w ok. godziny 15 w relacji Katowice – Mikołów – Katowice zostanie wydłużona do Orzesza Jaśkowic z powrotem przez Orzesze Miasto, Łaziska Średnie oraz Tychy zapewniając tym samym powrót z Katowic jeszcze większej grupie podróżnych.

W terminie od 14 do 16 XII w godzinach wieczornych nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów w celu przeprowadzenia remontu wiaduktu drogowego w Radlinie Obszarach. Zostanie uruchomiana autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski. Z tego samego powodu od 18 II na odcinku Radlin Obszary – Wodzisław Śląski będzie prowadzony ruch po jednym torze skutkujący wariantowaniem rozkładu jazdy niektórych pociągów.

Liniowy rozkład jazdy na wszystkich trasach dostępny jest pod tym linkiem

Nowe połączenie Katowic z Krakowem uruchomione od 13 grudnia 2020 roku

Koleje Śląskie trasę Katowice – Kraków – Katowice będą obsługiwały pociągami 36WEa. Tzw. „Impulsy” charakteryzują się najwygodniejszymi fotelami w całej gamie taboru przewoźnika! Fotele w technologii samolotowej, gniazdka przy fotelach, szerokie panoramiczne okna, spora przestrzeń pomiędzy siedzeniami, gwarantują jedno: wygodę podróży w najwyższym standardzie.

Podróż koleją to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Śląski przewoźnik wykorzystuje innowacyjne technologie celem poprawy bezpieczeństwa swoich podróżnych: nanocząsteczkowa powłoka dwutlenku tytanu, sucha para, elektryczny zamgławiacz, promieniowanie UV – to najnowocześniejsze metody dezynfekcji pojazdów.

Blisko 75% taboru śląskiego przewoźnika to tabor najnowszej generacji. Pociągi kierowane na trasę Katowice – Kraków – Katowice należą do jednych z najnowocześniejszych pociągów.

Pociągi Kolei Śląskich na trasie do Krakowa będą jeździć jako „przyspieszone”, zatrzymując się na stacjach: Katowice Zawodzie, Katowice Szopienice Południowe, Mysłowice, Jaworzno Szczakowa, Jaworzno Ciężkowice, Trzebinia, Krzeszowice, Kraków Bronowice, Kraków Łobzów, Kraków Główny. Przejazd ma zająć 67 minut .

Ujednolicenie taryfy pomiędzy przewoźnikami pozwoliła uzyskać niezwykle atrakcyjną cenę za bilet normalny na trasie Katowice – Kraków. Obowiązująca stawka to 13 zł. Dodatkowo udało się wynegocjować honorowanie biletów pomiędzy Kolejami Śląskimi, a Polregio. Co dodatkowo uatrakcyjnia ofertę podróży na wymienionej trasie.

Przykładowe porównanie kosztów podróży:

Czteroosobowa rodzina (rodzice i dzieci) płacąca za przejazd tego odcinka samochodem 49 złotych (paliwo 25 zł, bramki 24 zł), za przejazd pociągiem KŚ zapłaci tylko 42,38 złotych (z ulgami ustawowymi 37% dla dzieci).
W przypadku jednej osoby ta różnica wyniesie aż 36 złotych, a podróż z Kolejami Śląskimi będzie konkurencyjna również w odniesieniu do podróży autobusem (która obecnie kosztuje 17 złotych).
Dwie osoby dorosłe zaoszczędzą już 23 złote, podobnie studenci wybierający dotychczas autobus, którzy za pociąg zapłacą jedynie 6,37 złotych (z ulgą ustawową 51%).
Nie zapominamy również o podróżujących seniorach. Dla nich przygotowano specjalną ulgę handlową w wysokości 30%, która pozwoli obniżyć cenę za przejazd do Krakowa pociągiem KŚ do 9,10 złotych

Źródło : Koleje Śląskie