Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Myszkowie radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Policji dotyczącej poziomu bezpieczeństwa na terenie całego powiatu w roku 2020.

W większości kategorii poziom bezpieczeństwa wzrósł w porównaniu do lat poprzednich, więc Komendant Powiatowy Policji Marcin Lemański miał do przekazania sporo dobrych wiadomości.

Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Ogółem w ubiegłym roku odnotowano 752 zdarzenia drogowe, podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 900. Zmniejszyła się również ilość wypadków śmiertelnych – było ich tylko 3 (w roku 2019 – 7, a w 2018 – 16). Jak zaznaczył Komendant, wpływ na poprawę miało oddanie odcinka autostrady A1, w związku z czym zmniejszył się ruch na DK 1. Najwięcej zdarzeń drogowych zanotowano w Myszkowie (326), następnie w Koziegłowach (191), Żarkach (117), Poraju (92) i Niegowie (26). Policjanci stwierdzili mniejszą liczbę zdarzeń związanych z przekraczaniem prędkości. Wypadków z udziałem pieszych było 10, natomiast rok wcześniej stwierdzono ich 14. Również mniej było ujawnionych nietrzeźwych osób za kierownicą, co miało zapewne związek z pandemią i zakazem wykonywania badań przesiewowych.

Policjanci z myszkowskiej Komendy bardzo szybko reagowali na wezwania mieszkańców. Średnia szybkość dojazdu na wezwanie wyniosła 9 minut i 26 sekund. Ważną częścią pracy policji jest reagowanie na przemoc domową. W ubiegłym roku wdrożono 129 procedur niebieskiej karty. Nieco mniej sprawców przemocy niż w poprzednich latach zostało odizolowanych w celu wyeliminowania zagrożenia, jakie stwarzają dla swoich rodzin.

Łącznie KPP w Myszkowie odnotowała 1455 przestępstw. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wykrycia, który kształtuje się na poziomie 86 procent. Najwięcej przestępstw popełniono w gminach: 
Myszków – 1143, Koziegłowy – 195, Poraj – 120, Żarki – 100, Niegowa – 41.

Ciekawym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa są statystyki w siedmiu podstawowych kategoriach, które przestawiają się następująco:
– przestępczość rozbójnicza (rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze) – 22 przypadki
– bójka i pobicie – 5 przypadków
– kradzież z włamaniem – 95 przypadków
– kradzież cudzej rzeczy – 116 przypadków
– kradzież pojazdu – 6 przypadków
– uszkodzenie ciała – 8 przypadków
– uszkodzenie mienia – 37 przypadków

W zakresie przestępczości gospodarczej odnotowano 609 zdarzeń, a poziom wykrywalności to aż 94,9 procent.
Podana statystyka to tylko niektóre z zakresów czynności, jakie przez cały miniony rok wykonywali policjanci w Powiecie Myszkowskim. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw, który w niektórych kategoriach sięga 100 procent (przestępczość rozbójnicza, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała).

Źródło: Starostwo Powiatowe Myszków

Zdjęcie: fsHH z Pixabay