Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór projektów do trzeciej edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb” adresowanego m.in. do samorządowych instytucji kultury z miejscowości liczących do 30 tys. mieszkańców.

Ideą konkursu NCK „Odkryj Swój Skarb” jest promowanie najciekawszych działań edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz umacnianiem tożsamości lokalnej.

„Nie zgadzasz się z tym, że małe miejscowości są nudne? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”? ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu! Odkryj przed innymi swoją małą ojczyznę, wysyłając zgłoszenie do konkursu!” – napisali organizatorzy w komunikacie na temat konkursu.

Dla laureatów i wyróżnionych w trzeciej edycji konkursu NCK przygotowało nagrody w postaci warsztatów połączonych z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa oraz udziału w dwóch webinarach związanych z tematyką dziedzictwa lokalnego. W przypadku braku możliwości organizacji warsztatów (np. z powodu ograniczeń pandemicznych), NCK przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których łączna pula została określona na 20 tysięcy złotych (do poprzedniej edycji konkursu zgłoszono 130 projektów; przyznano 10 nagród głównych po 2 tys. zł oraz 10 wyróżnień w formie nagród rzeczowych).

NCK przewiduje również umieścić do 20 działań, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w publikacji w formie elektronicznej lub papierowej zatytułowanej  „Lokalne Inspiracje”.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 roku. Poza samorządowymi instytucjami kultury udział w konkursie mogą brać m.in. stowarzyszenia, osoby fizyczne lub grupy nieformalne.

Zgłaszać można projekty dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z: niematerialnym dziedzictwem kultury np. lokalnymi tradycjami, zwyczajami, obrzędami (muzyczne, kulinarne, świeckie, religijne etc.), rytuałami, opowieściami, legendami (rodzinne historie „małe i duże”); twórczością lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, rękodzielników, muzyków i muzykantów); gwarą, dialektem. Projekty mogą też dotyczyć niematerialnego dziedzictwa związanego z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Zgłaszać można również działania dotyczące materialnego dziedzictwa kultury np. lokalnych zabytków (w tym sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, przemysłu, zabytków etnograficznych etc.), pomników, dziedzictwa militarnego lub kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z dziedzictwem. Projekty mogą również dotyczyć dziedzictwa przyrodniczego, np. parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu czy pomników przyrody, a także edukacji w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Zgłoszenia do konkursu należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny pod TYM ADRESEM. Do formularza należy załączyć link do prezentacji działania w postaci filmu lub prezentacji multimedialnej (w formacie doc., docx., PDF lub ppt.), z opowieścią o swoim działaniu, jego związku z lokalnym dziedzictwem oraz oceną, jak to działanie wpłynęło na umacnianie tożsamości lokalnej.

Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2021 r.

Źródło: PAP