Rząd proponuje oczekiwane od dawna zmiany w ustawie o bezpłatnych lekach dla seniorów 75+. Nowelizacja zakłada, że lekarz ma mieć dostęp do danych dotyczących recept pacjentów oraz automatyczny dostęp do danych osobowych, a także do jednostkowych danych medycznych pacjentów w zakresie recept oraz dokumentów realizacji recept, który nie wymaga uzyskiwania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Ilość oraz rodzaj przepisywanych leków będzie sprawdzany w systemie teleinformatycznym usługodawcy lub w Systemie Informacji Medycznej.

W uzasadnieniu zmian przepisów czytamy: „rozwiązania te pozwolą na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykluczenia cyfrowego niektórych grup społecznych, w tym przede wszystkim seniorów, oraz jeszcze bardziej efektywne zaopatrywanie pacjentów w niezbędne im produkty lecznicze”.

Do tej pory pacjent idący do specjalisty, aby otrzymać bezpłatne leki, musiał zanieść otrzymaną w gabinecie specjalisty receptę do swojego lekarza POZ, gdyż tylko on mógł przepisać leki z listy „S”. Poprawka do ustawy zniesie to ograniczenie, co będzie z całą pewnością przyjęte z wielką ulgą zarówno przez pacjentów, jak i przez środowisko lekarskie.