Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegowie

0
341

Oczyszczalnia ścieków w Niegowie i jej modernizacja

W dniu 21 października zawarta została umowa pomiędzy Gminą Niegowa a firmą „Elektroskan Damian Szkabar”, na wykonanie zadania „Remont Automatyki oczyszczalni ścieków w Niegowie”. Przedmiotem umowy jest dostarczenie, montaż i uruchomienie przez wykonawcę automatyki oczyszczalni ścieków. Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

– kompleksową wymianę systemu sterowania i wizualizacji;
– podłączenia układów sterowniczych;
– przygotowanie komputerowego stanowiska sterowania;
– dostawę i montaż układów pomiarowych;
– wymiana – odtworzenie szafek sterowniczych;
– wymiana zestawu gniazd.

Istniejąca instalacja, która nie była modernizowana w żadnym zakresie od kilkunastu lat utraciła swoje możliwości automatycznego sterowania procesem oczyszczania ścieków. Wykonanie instalacji, której koszt został wyceniony na kwotę 155 349,00 zł. umożliwi przyjęcie ścieków „dowożonych” od mieszkańców nie posiadających przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i uruchomienia instalacji to styczeń 2021 r.

Źródło i zdjęcia : Urząd Gminy Niegowa