Modernizacja ulic Klonowej i Sadowej zakończona

0
383

Zakończono remont i modernizacje dwóch myszkowskich ulic : Klonowej i Sadowej

W październiku 2020 nastąpił odbiór robót w ulicach Klonowej, Sadowej ( Myszków ) i na łączniku między nimi. Historia tego remontu jest dosyć długa.

W 2015 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. Klonowej, Sadowej oraz łącznika wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami do posesji, przebudową infrastruktury podziemnej.

Wyłoniona w przetargu firma ABS Ochrona Środowiska z Katowic miała czas na realizację dokumentacji do 2016r. W wyniku prowadzonych przez rozmów i konsultacji społecznych mieszkańcy ulic wybrali jeden z dwóch przedstawionych projektów. Zaczął się czas uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę. Ten długi okres był spowodowany najczęściej zmianami właścicieli działek na tych ulicach. Każdorazowo po takiej zmianie, procedura rozpoczynała się niejako od nowa.

We wrześniu 2018 roku Gmina ogłosiła pierwszy przetarg, który nie wyłonił wykonawcy, bowiem ceny jakie zostały zamieszczone w ofertach przekraczały kwotę jaką Gmina przeznaczyła na to zadanie.

Rozstrzygnięcie przyniósł drugi przetarg w grudniu 2018, wyłaniający wykonawcę firmę P.U.H. Domax z Boronowa.

W lutym 2019 podpisaliśmy z firmą umowę na realizację zadania do 30 października 2020 r. Obecnie prace są już kończone, a mieszkańcy Myszkowa moa korzystać z wyremontowanych ulic.