„Moje miejsce na Ziemi” – rusza czwarta edycja programu Fundacji Orlen

0
519

Do 29 lipca można składać wnioski w ramach 4. edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, realizowanego przez Fundację Orlen. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki OSP, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu. 

Fundacja Orlen przeznaczyła na tę edycję programu 2 mln zł. Koncern podkreśla, że „Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy jego fundacji. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. zł, a środki te otrzymają wnioskodawcy, którzy najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Wnioski można składać w kilku kategoriach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Uruchomiono elektroniczny system dostępny pod adresem www.darowiznyfundacja.orlen.pl.

Lokalne inicjatywy będą ocenione przez niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji Orlen i spółki PKN Orlen. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone do 29 października.

Podczas poprzednich edycji 7 mln zł pomocy trafiło do ok. 900 organizacji w całej Polsce. Program cieszy się popularnością zwłaszcza w mniejszych miejscowościach; 60 proc. wniosków wpłynęło do Fundacji Orlen ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.

mb/ woj/