MTBS – czynsze idą w górę !

0
1244

Mieszkańców Myszkowa zelektryzowała ostatnio wiadomość o tym, że Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza od 1 stycznia 2021 roku podnieść czynsze.

Nieprzyjemna to i zaskakującą wiadomość. Dnia 24 sierpnia 2020 roku Uchwałą Wspólników Spółki ( MTBS – przyp. red. ) nr 14/2020 zdecydowano o podniesieniu stawki opłaty czynszowej za 1 m. kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do 11,20 PLN . Tak oto wygląda powyższa uchwała :

Uchwała o podwyżce czynszów

Oczywiście w ślad za tym aktem prawnym poszły zawiadomienia wysyłane do mieszkańców. Dzięki uprzejmości naszego czytelnika, prezentujemy jedno z nich

Zawiadomienie o podwyżce czynszu

Jak MTBS , którego celem działania jest : ” zaspokajanie, na najwyższym możliwym poziomie, wszystkich potrzeb mieszkaniowych ludności Myszkowa i okolic ” ( to cytat ze strony internetowej MTBS ) , uzasadnia tak drastyczne podwyżki ?

Otóż ni mniej , nie więcej – deficytem w swym budżecie. Pieniądze są między innymi potrzebne na spłaty zaciągniętych kredytów, niezbędne remonty – w tym wymianę wodomierzy, oraz urealnienie płac pracowników.

Dotarliśmy do pisma z dnia 16 marca 2020 roku, w którym zarząd MTBS przedstawia podstawy planowanych podwyżek , jest to pismo kierowane do burmistrza , Pana Włodzimierza Żaka. Prezentujemy ten dokument w całości, tak by każdy mógł się z nim zapoznać. Transparentność spraw publicznych a szczególnie publicznych pieniędzy ( MTBS ma w uproszczeniu, jednego właściciela – Gminę Myszków ) jest wszak podstawą idei samorządności.

Tak więc, będziemy musieli płacić więcej. czy tego chcemy, czy nie. Nadzieja mieszkańców naszego miasta jeszcze może w radnych , którzy się powinni za nimi ująć. Czy będą to w stanie skutecznie zrobić ? Otto jest pytanie .