Myszkowscy radni zmieniają budżet na rok 2021

0
573

Na XXXIII Sesji rady Miasta Myszkowa, która miała miejsce w dniu 29 grudnia 2020 roku, radni podjęli szereg decyzji dotyczących inwestycji na terenie miasta

Myszków, aspirujący do roli regionalnego centrum politycznego, gospodarczego i kulturalnego wymaga wielu inwestycji i wieloletniej koncepcji rozwoju tego ważnego dla Jury Krakowsko – Częstochowskiej ośrodka miejskiego. Na XXXIII Sesji rady Miasta Myszkowa radni wprowadzili zmiany w budżecie miasta na rok 2021, będące dobrym krokiem w tym kierunku.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wprowadził poprawkę do projektu Budżetu Miasta Myszkowa na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myszkowa na lata 2021 – 2032, w której wnioskował o wprowadzenie następujących zmian :

Zmniejszenie z 310 000 złotych na 80 000 zł inwestycji pod nazwą “Budowa drogi w ul.Wąskiej.

Zmniejszenie o 250 tys złotych inwestycji pod nazwą, ,Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie.”

Oraz o – i to jest bardzo ważna i dobra wiadomość dla mieszkańców Myszkowa – nowe inwestycje, które można przeprowadzić dzięki powyżej przeprowadzonym korektom planowanego budżetu :

Rewitalizację centrum Myszkowa

Przebudowę ulicy Jagodzińskiej.

Przebudowę ulicy Żelaznej ( pierwotnie miała być to ulica Tuwima, jednak jej nie uregulowany do końca status nie pozwolił na to )

Przebudowę ulicy Górniczej.

Budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Koziegłowska , Letniskowa

Przebudowy wyżej wspomnianych ulic odbędą się w nowej, oszczędnej technologii stosowanej powszechnie przy tego typu drogach gruntowych. Nawierzchnia dróg spryskana zostanie warstwą emulsji asfaltowej, posypana potem grubym kruszywem, a następnie znowu spryskana emulsją i posypana tym razem kruszywem drobnym. Na koniec wszystko jest ubijane i zawalcowywane. Tak powstała droga jest trwała, dobra w eksploatacji i niedroga. Na tym też specjalnie zależało pomysłodawcom poprawek, którzy spełniając oczekiwania mieszkańców – dotyczące poprawy jakości lokalnych dróg, mają też na względzie finansowe możliwości miasta.

Zwrócić też trzeba uwagę na to, że według informacji przez nas uzyskanych, wprowadzone zmiany radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosili po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb mieszkańców Myszkowa. A zmiany te są niezbędnymi dla rozwoju miasta inwestycjami.

A jak radni głosowali za tą poprawką ?

Patrząc na wynik głosowania widać wyraźnie ogromne poparcie dla pomysłu na miasto, radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Za ich poprawkami byli radni :

 • Magdalena Balwierz
 • Eugeniusz Bugaj
 • Robert Czerwik
 • Elżbieta Doroszuk
 • Beata Jakubiec – Bartnik
 • Sławomir Jałowiec
 • Zofia Jastrzębska
 • Norbert Jęczalik
 • Małgorzata Skinder
 • Halina Skorek – Kawka
 • Iwona Skotnicza
 • Tomasz Szlenk
 • Jacek Trynda
 • Adam Zaczkowski
 • Tomasz Załęcki

Przeciw był jeden radny

 • Dominik Lech

Wstrzymali się :

 • Jerzy Woszczyk
 • Ewa Ziajska – Łazaj

Nieobecni zaś byli radni :

 • Daniel Borek
 • Andrzej Giewon
 • Beata Pochodnia

Swoje poprawki zgłosili też radni Kluby Radnych Samorządowej Inicjatywy Lewicy. Wnioskowali w nich o zmniejszenie środków na przebudowę drogi gminnej w ul.Porębskiej , oraz na budowę mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie.

Wnioskowano za to o nową inwestycję – budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

A tak zagłosowali w tej sprawie radni

Za ich poprawkami byli radni :

 • Magdalena Balwierz
 • Eugeniusz Bugaj
 • Elżbieta Doroszuk
 • Sławomir Jałowiec
 • Zofia Jastrzębska
 • Norbert Jęczalik
 • Małgorzata Skinder
 • Halina Skorek – Kawka
 • Iwona Skotnicza
 • Tomasz Szlenk
 • Jacek Trynda
 • Adam Zaczkowski
 • Tomasz Załęcki

Przeciw byli radni :

 • Robert Czerwik
 • Dominik Lech
 • Ewa Ziajska – Łazaj

Wstrzymali się :

 • Beata Jakubiec – Bartnik
 • Jerzy Woszczyk

Nieobecni zaś byli radni :

 • Daniel Borek
 • Andrzej Giewon
 • Beata Pochodnia

Rada Miasta Myszkowa w naszej ocenie podjęła słuszną i mądrą decyzję, wprowadzone do budżetu poprawki wychodzą na przeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców naszego miasta. Same już wyniki glosowań wskazują na to, że większość radnych jest zdecydowanie za proponowanymi inwestycjami. Wydaje się jedynie, że nieco w tej sytuacji zniknęli albo pogubili się radni ” Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Przyszłość” . Niektórzy głosowali za poprawkami , niektórzy przeciwko proponowanym zmianom w budżecie, inni się wstrzymali a część niestety była nieobecna. Czy w nowym roku 2021 ten klub radnych będzie bardziej wyrazisty i zdecydowany w swych decyzjach ? Zobaczymy .

M.A