Niegowa – o drodze, bibliotece i braku wody

0
533

Co nowego w gminie Niegowa ? Przeczytajcie :

Droga w Tomiszowicach – ruszy budowa

W poniedziałek, 17 sierpnia podpisano umowę na realizację zadania związanego z przebudową – modernizacją drogi dojazdowej do pól, w miejscowości Tomiszowice. Wartość robót wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z.o.o z Żarek – wycenił na kwotę 157 655,31 zł. Na odcinku o długości 450,00 m zostaną wykonane m.in roboty związane z poszerzeniem dna wąwozu i ścięciem skarp, wykonanie podbudowy z tłucznia, skropienie emulsją asfaltową wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, profilowaniem skarp oraz umocnieniem skarp płytami betonowymi ażurowymi. Środki na realizację inwestycji w wysokości 60% jej wartości pozyskano z budżetu Województwa Śląskiego. Planowany termin zakończenia zadania 15 października 2020 r.

Biblioteka otrzyma pieniądze na komputery

Biblioteka Publiczna w Niegowie otrzyma 12 000 PLN dofinansowania na zakup między innymi komputerów i osprzętu do nich. Pieniąðze zostały pozyskane w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Brak wody w Bliżycach

Jak informuje Urząd Gminy Niegowa, w niedzielę, 23 sierpnia, od godziny 21:00 do poniedziałku, do godziny 7:00, przewidywana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości Bliżyce. Przerwa obejmuje budynki od numeru 71 do 119.

Źródło : Urząd Gminy Niegowa