Niegowa – UMOWA NA MONTAŻ OZE PODPISANA

0
796

Miło nam poinformować, że w dniu 02.09. 2021 r. Wójt Gminy Niegowa, podpisał umowę z firmą ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k z Częstochowy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Pałuszkę, na realizację zadania związanego z montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych mieszkańców gminy Niegowa. Długo wyczekiwane przez uczestników projektu roboty, stała się faktem. Na liście odbiorców znalazły się wszystkie osoby, które nie miały szczęścia w losowaniu przeprowadzonym w poprzednim naborze a które wyraziły chęć przystąpienia do aktualnie realizowanego zadania. Projektem objętych jest 86 indywidualnych gospodarstw, w których zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne w ilości 34 kompletnych układów oraz 52 instalacje solarne. Kwota dofinansowania w wysokości 1 000 000,00 zł netto, pokryje 85% kosztów zadania. Pozostałe środki pochodzą z wkładu własnego uczestników.

W ciągu kilku dni rozpocznie się projektowanie instalacji w poszczególnych gospodarstwach. Z uczestnikami będziemy kontaktować się indywidualnie.

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” 4.3.2. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”

Źródło: UG Niegowa