Nowe oświetlenie ul. Kolejowej w Poraju

0
643

Na zlecenie Urzędu Gminy już za kilka tygodni zamontowane zostaną nowe lampy przy ulicy Kolejowej w Poraju. Zawisną one na nowych słupach kolejowych.

To efekt uzgodnień między PKP a Urzędem Gminy. W czasie trwania prac mieszkańcy mogą spodziewać się czasowego wyłączania oświetlenia ulicznego.

5.03 odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek PKP i Urzędu Gminy. Dotyczyło usunięcia awarii oświetlenia Centrum Przesiadkowego oraz oświetlenia ulicy Kolejowej. Obecnie ulica ta oświetlana jest lampami zamontowanymi na słupach oświetleniowych, stanowiących własność PKP. Oświetlenie zasilane jest linią napowietrzną przez PKP Energetyka. W toku realizacji inwestycji, słupy te mają ulec demontażowi. Jak informuje wójt Katarzyna Kaźmierczak: „Urząd Gminy wniósł o umożliwienie montażu i zasilania lamp ulicznych oświetleniowych z nowych słupów, które zamontowane zostały w ramach inwestycji. A to oznacza, że dzięki wyrażeniu zgody przez PKP, Urząd będzie mógł zamontować nowe lampy na słupach, które postawiła niedawno kolejowa spółka”. Podyktowane jest to tym, że nie ma możliwości zamontowania odrębnego oświetlenia ulicznego i Urząd będzie mógł skorzystać z kolejowych słupów. Nowe lampy zostaną zamontowane na koszt Urzędu Gminy. Zaprojektowanie nowej linii przebiegnie w myśl uzgodnień podjętych przez Urząd Gminy i Kolejowe Zakłady Automatyki w Katowicach.

Palącą sprawą stało się również podłączenie dwóch bocznych uliczek odchodzących od ul. Kolejowej, które do tej pory były podpięte pod stare kolejowe zasilanie. Ten problem również został rozwiązany. Istnieją techniczne możliwości podpięcia tych ulic z sieci należącej do PKP Energetyka. Urząd Gminy niezwłocznie przystąpił do umożliwienia podpięcia zasilania z tejże sieci. Jednocześnie KZA w Katowicach informuje, że prace ruszą lada moment. Od środy 10 marca zacznie się demontaż starych słupów, wraz z oprawami i linią.

Źródło: UG Poraj

Zdjęcie: Thomas B. z Pixabay