Obwodnica dla Żarek

0
703

8 grudnia 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ulic Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach. Prace potrwają do 30 czerwca 2022. 

Wartość inwestycji to 5 141 207,51 zł.  Przebudowanych zostanie 8 skrzyżowań – 2 z drogami wojewódzkimi, 1 z drogą gminną – ul. Chopina  i 5 z drogami wewnętrznymi. Jeśli warunki pogodowe pozwolą drogowcy pojawią się w terenie jeszcze w tym miesiącu.

Powstaje południowa obwodnica Żarek. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to kwota 2 601 103,51 zł. Cztery razy startowaliśmy o dotację, dopiero ta próba okazała się skuteczna – informuje Klemens Podlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki. – Dziękuję Wojewodzie Śląskiemu i pracownikom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za przychylność dla tej inwestycji.

Cieszę się, że nasza firma, która ma siedzibę w Żarkach, może realizować to zadanie. Mieszkańców przebudowanych ulic proszę o wyrozumiałość – powiedział Andrzej Morawiec, prezes zarządu P.R.D.M. Myszków Sp. z o.o. w Żarkach.

Panowie podpisali umowę wspólnie ze skarbnik Dorotą Muchą i w obecności zastępcy burmistrza Żarek Jakuba Grabowskiego. – Wykonawca został wyłoniony w przetargu. Wystartowało w nim 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło żareckie przedsiębiorstwo. Wartość robót wynosi 5 141 207,51 zł – informuje J. Grabowski.


W ramach zadania pt. „Budowę i przebudowę dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach” powstanie nowa droga o szerokości 12 m na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 (ul. Koziegłowska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 793 (ul. Myszkowska). Długość dróg – ul. Młyńska 1590 mb, ul. Jagodowa 1000 mb, łącznie 2590 mb, szer. jezdni 5 mb.

Oprócz nowej nawierzchni będą chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, uporządkowany zostanie drzewostan, poprawiony zostanie most, kanalizacja deszczowa o dł. 2268mb, która będzie służyła odwodnieniu pasa drogowego, co  zapobiegnie tworzeniu się niebezpiecznych rozlewisk.

Przebudowana zostanie linia napowietrzna w okolicy skrzyżowania ul. Chopina oraz ul. Młyńskiej, która zostanie zastąpiona kablową linią  podziemną. Planuje się przestawienie słupa oświetleniowego przy ul. Jagodowej.

Źródło : Gmina Żarki