Od soboty wyższe mandaty

0
694

Od dzisiaj wchodzą w życie nowe stawki mandatów.

I tak za niezachowanie „zwykłych lub nakazanych” środków ostrożności przy spacerach ze zwierzęciem grzywna będzie wynosić od 50 do 250 zł, zaś w przypadku trzymania zwierzęcia, które swoim zachowaniem „stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka”, grzywna wyniesie 500 zł.

Za niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych zapłacimy od 100 do 250 zł.

Podobna stawka zostanie pobrana za niezapewnienie przez przewoźnika podróżnym odpowiednich warunków higieny, a także środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Za udostępnianie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 kara wyniesie 500 zł, tak samo jak za wprowadzanie ich do obrotu na terenie szkół czy placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia objęte będzie karą 150 zł.

Zdjęcie: Photo Mix z Pixabay