Pani Zdzisława Polak – społecznik z powołania

0
668

Wywiad z Radną Powiatową powiatu myszkowskiego Panią Zdzisławą Polak

Z radną powiatową Zdzisławą Polak rozmawia red. Małgorzata Wilk

MW: Kiedy zdecydowała się Pani zaangażować w działalność na rzecz mieszkańców, w aktywność samorządową?

ZP: W działalność na rzecz mieszkańców angażowałam się zawsze, począwszy od moich najmłodszych lat. Myślę, że to moi rodzice przekazali mi w genach cechy społecznika, bo sami też zawsze byli społecznikami i pomagali innym. W działalność samorządową zaangażowałam się w 2000 roku, kiedy to w połowie trwającej już kadencji Rady Gminy Poraj zostałam wybrana na radną Gminy Poraj w tzw. w wyborach uzupełniających. Wtedy właśnie zrezygnowała z funkcji radnej mieszkanka Żarek Letniska, Pani Maria, i zarządzono wybory uzupełniające.

MW: Jak ocenia Pani stan Gminy Poraj dawniej i dziś? Co się zmieniło na lepsze, a co wymaga dalszej pracy? Jak wyglądają finanse gminy?

ZP: Należy pamiętać, że Rada Gminy w okresie pierwszej mojej kadencji borykała się z pewnym zadłużeniem pozostawionym przez poprzedniego wójta (żeby nie zanudzać, nie będę mówić o przyczynach powstania tych zobowiązań). W roku 2002 nowo wybrany wójt, Pan Marian Szczerbak przejął Gminę Poraj z ok. 4 mln zł długu, a na koniec II jego kadencji, czyli w 2010 roku, pozostawił Gminę wolną od zadłużenia, a nawet z pewną nadwyżką budżetową. Za czasów dwóch kadencji wójta Łukasza Stachery, w okresie od 2010 r do 2018 r., Gmina Poraj popadła w wielką spiralę zadłużenia (jedne kredyty spłacane były kolejnymi kredytami i pożyczkami). Na koniec 2020 r. zadłużenie gminy, wg informacji obecnej Pani wójt, wyniosło 25.603.868 zł, do tego należy dodać jeszcze moim zdaniem  odsetki od kredytów w kwocie 9.468.900 zł. Spłata tego długu i odsetek w łącznej kwocie ok. 35 mln zł. zaplanowana jest na lata 2021-2033.

Jeśli zaś chodzi o inwestycje na przestrzeni lat 2000-2020, to należy stwierdzić, że kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji w naszej Gminie wykonano. Na przykład kanalizację w Poraju, Choroniu, Jastrzębiu, ujęcie wody w Masłońskim, budynek gimnazjum i boisko orlik w Poraju, przedszkole wraz ze żłobkiem w Żarkach Letnisku, budynek wielofunkcyjny w Jastrzębiu i halę sportową w Masłońskim. Kupiono od GS-u a następnie wyremontowano budynek Domu Ludowego w Choroniu, remontowano remizy OSP, GOK, GOZ, kino w Poraju, itp. Wykonano nawierzchnię kilku dróg gminnych. Wybudowano też oczyszczalnie ścieków w Jastrzębiu i w Żarkach Letnisku (chociaż ta już od 6 już lat stoi i czeka na odpowiednią ilość ścieków, które popłyną dopiero po wybudowaniu kanalizacji w Żarkach Letnisku i Masłońskim, a zastanawiamy się wszyscy kiedy to nastąpi ! ). Przez ostatnie 3 lata nie wykonano niestety żadnej nowej i znaczącej  inwestycji w naszej gminie z uwagi na bardzo złą sytuację finansową i wprowadzony Program Postępowania Naprawczego. Najważniejszym teraz zadaniem jest właściwe (czytaj oszczędne) zarządzanie gminą i jak najszybsze spłacenie zadłużenia.

MW: Jest Pani mieszkanką Żarek Letniska. Jakie sprawy tej rodzinnej miejscowości leżą Pani na sercu?

ZP: Tak, od 1986 r jestem mieszkanką Żarek Letniska. Kocham moją miejscowość całym sercem i chciałabym, aby rozwijała się pod każdym względem, a szczególnie turystycznym, gdyż ma do tego warunki. I żeby stała się kurortem wczasowo-wypoczynkowym na miarę np. Rabki. Dodam, że Żarki Letnisko posiadają zbliżone do wspomnianej Rabki walory klimatyczne. Dlatego też bardzo pilne jest wykonanie tu kanalizacji, wyremontowanie basenu kąpielowego, oczyszczenie z dzikich przyłączy rzeki Czarki na całej długości (z rur, z których od wielu lat wypływają ścieki, zanieczyszczając czystą wodę rzeki, basenu, Warty i w końcu Zalewu Porajskiego). Bardzo ważnym celem jest budowa amfiteatru, gdzie można by było realizować potrzeby kulturalno-rozrywkowe mieszkańców i przyjeżdżających do nas gości. Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie ponad 150 tys. zł na budowę amfiteatru, ale musimy również pozyskać jeszcze środki na tzw. udział własny i jest z tym pewien problem. Mam jednak nadzieję, że Pani wójt wraz z obecną Radą Gminy Poraj pomoże finansowo w realizacji tej inwestycji, ponieważ po wybudowaniu, obiekt ten będzie przecież  własnością Gminy.

MW: Jest Pani obecnie radną powiatową,  V-ce Przewodniczącą Rady Powiatu w Myszkowie . Czy może nam Pani opowiedzieć o swojej pracy? Jakie najnowsze sprawy zaprzątają teraz uwagę radnych?

ZP: Tak, pełnię tę zaszczytną funkcję reprezentacyjną w Radzie Powiatu, oprócz tego działam w dwóch bardzo ważnych Komisjach Rady Powiatu (Komisji d/s Finansów i Komisji d/s Oświaty i zdrowia). Ponadto działam w Społecznej Radzie SPZOZ w Myszkowie, w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji ds. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a ostatnio otrzymałam od Pana Starosty oddelegowanie do pracy w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) Subregionu Płn. Wszystkie te ważne dla mieszkańców naszego powiatu sprawy wymagają ogromnego zaangażowania nas radnych. W ostatnim czasie bardzo dużo uwagi i czasu poświęciliśmy na poprawę trudnej sytuacji finansowej SP ZOZ-u, oraz zajmowaliśmy się sprawami inwestycji powiatowych, które będą realizowane ze środków pozyskanych i własnych Powiatu.

MW: Czy łatwo jest być radnym? Wiele osób nie angażuje się tak jak Pani, chociaż być może mieliby odpowiednie kompetencje.

ZP: Bycie radnym jest bardzo trudnym i wymagającym zadaniem. Radny powinien działać zgodnie z rotą złożonego ślubowania, dbać o interesy społeczne, a nie o własne. Radny powinien posiadać pewną wiedzę ekonomiczną i prawną, wtedy lepiej i skuteczniej będzie mógł wykonywać swoje obowiązki. Trzeba też pamiętać, że radny to osoba publiczna i jest ciągle oceniany przez wyborców, a także poddawany społecznej krytyce. Zgadzam się z opinią wielu osób, że polityka to niełatwe pole działalności i nie wszyscy ludzie dają sobie z tym radę, dlatego nie potrafią lub nie chcą się w nią angażować.

MW: Czy pandemia ma jakiś znaczący wpływ na obowiązki Pani oraz innych radnych?

ZP: Pandemia koronawirusa wstrząsnęła całym światem, całą ludzkością. Z pewnością miała i ma też ogromny niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i życie, na nasze samopoczucie. Rzutuje np. na formy organizowanych spotkań (w tym sesji i komisji Rady), a także na zmianę naszych zachowań w wykonywaniu mandatu radnego. Ale mimo tych wszystkich trudności, zapewniam, że inwestycje powiatowe idą pełną parą, czego przykładem jest oddana ostatnio do użytku nowo wybudowana Hala Sportowa przy ul . Kwiatkowskiego w Myszkowie, oraz droga powiatowa w naszej gminie Poraj (na odcinku Poraj-Jastrząb) wraz z mostem nad Wartą.

MW: Dziękuję Pani za rozmowę.