Poraj w statystykach – felieton Tomasza Brymory

0
760

Jak co piątek, felieton gospodarczy Tomasza Brymory. Tym razem o Poraju… statystycznie.

Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi mieszkańców gminy Poraj, takimi, które co prawda na co dzień są jawne, ale nie każdy wie, gdzie szukać, a czasem po prostu brakuje nam czasu na poszukiwania rzeczy, które rzekomo nie wpływają na nasze życie. Czy rzeczywiście nie wpływają? A może bagatelizujemy sprawy w gruncie rzeczy bardzo ważne dla nas, dla codziennego komfortu życia naszych dzieci, rodzin, znajomych? 

W naszej  Małej Ojczyźnie o nazwie Poraj:

Gmina Poraj ma 10 914 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego, oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

59,1% mieszkańców gminy Poraj jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Bezrobocie rejestrowane w gminie Poraj wynosiło w 2019 roku 4,6% (5,5% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 029,82 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy 997 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 852 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -145.

22,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Poraj pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

W gminie Poraj w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 185 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 944 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 95 nowych podmiotów, a 77 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (126) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (73) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (122) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku. 

Suma wydatków z budżetu gminy Poraj wyniosła w 2018 roku 46,2 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Poraj – 28.4% – została przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Duża część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 – Administracja publiczna (13.6%). Suma dochodów do budżetu gminy Poraj wyniosła w 2018 roku 46,5 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15% w porównaniu do roku 2017. Największą część dochodów wygenerował Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.5%).

Według danych GUS z 2019 roku, w gminie Poraj znajdował się 1 hotel (kategorii ★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

Zapamiętajmy te dane, bo posłużą nam one niebawem do przeprowadzenia ciekawej analizy.

Źródło : https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Poraj#rynek-pracy

Tomasz Brymora