Potężne wsparcie finansowe dla Powiatu Myszkowskiego

0
695

Ponad 21 milionów dla Powiatu Myszkowskiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Powiat Myszkowski otrzymał ogromne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup urządzeń specjalistycznych oraz inwestycje drogowe. Łącznie jest to 21 138 000 PLN

Środki, które Powiat Myszkowski otrzymał w ramach pomocy rządowej zostaną przeznaczone na ważne przedsięwzięcia. Wielomilionowa bezzwrotna pomoc to wymierny efekt zaangażowania i wsparcia Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej oraz Parlamentarzystów z naszego regionu.

Środki te stanowią ważną pomoc, którą zamierzamy przeznaczyć na inwestycje drogowe i zakup sprzętu dla myszkowskiego Szpitala. Obecnie zakończyły się szeroko zakrojone prace inwestycyjne na drogach powiatowych, które lada dzień będziemy oficjalnie otwierać, zbliża się oddanie do użytku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1, cały czas wspieramy Szpital. Środki z RFIL posłużą do kontynuacji polityki inwestycyjnej Powiatu Myszkowskiego, której celem jest poprawa warunków i jakości życia naszych mieszkańców – mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Dzięki pomocy rządowej Powiat Myszkowski zrealizuje następujące przedsięwzięcia w ramach pozyskanych środków, w wysokości:

10 000 000 zł – przebudowa drogi powiatowej na odcinku 8,5 km od ronda w Postępie (gmina Koziegłowy) do ronda w Mrzygłodzie – ulice Wolności, Krasickiego, Paderewskiego, Krakowska, Zawiercka. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej.

4 000 000 zł – przebudowa drogi powiatowej na odcinku 4,1 km między Zaborzem a Przybynowem. Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodnik o szerokości 2 m.

3 000 000 zł – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nad torami w Kotowicach oraz chodnika na długości 882 m.

1 748 600 zł – przebudowa odcinka drogi powiatowej Cynków-Krusin o długości 1,4 km

1 610 000 – zakup i montaż wysokospecjalistycznego angiografu dla SP ZOZ w Myszkowie w celu przeprowadzenia diagnostyki kardiologicznej w stanach zagrożenia na Oddziale Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Zakup ten zwieńczy prowadzoną w 2019 roku modernizację Oddziału Kardiologii.

780 000 zł – zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla SP ZOZ w Myszkowie w celu przeprowadzenia diagnostyki obrazowej pacjentów.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to pomoc w wysokości 12 miliardów zł bezzwrotnej pomocy, która zostanie przeznaczona na zadania infrastrukturalne, inwestycyjne, edukacyjne, modernizacyjne.