Prawa i obowiązki pracownika na kwarantannie

0
574

Coraz większa liczba zakażeń koronawirusem powoduje, że coraz więcej osób musi odbyć kwarantannę. Jakie są nasze prawa i obowiązki, gdy się na niej znajdziemy?

W przypadku objęcia przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informacja o tym umieszczona zostanie w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, zostanie przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiono automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.

Osoba świadcząca pracę po skierowaniu przez właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę ma obowiązek poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy z ww. przyczyny i przekazać ją w każdy możliwy sposób – mailem, telefonicznie.

Po zakończonej kwarantannie (w ciągu 3 dni roboczych) pracownik przedkłada pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby  pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie musi zawierać dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
c) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,
d) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Nie ma obowiązku dołączenia do oświadczenia żadnego dokumentu a w szczególności kopii lub też oryginału decyzji inspektora sanitarnego bądź zaświadczenia.

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do przedłożonego oświadczenia może się on zwrócić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Ww. wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Źródło : Główny Inspektor Sanitarny

Zdjęcie autorstwa Anna Shvets z Pexels