Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej nr 5

0
740

W najbliższy piątek tj. 26 lutego 2021 rozpoczynają się prace związane z przebudową drogi przy Szkole Podstawowej Nr 5

W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – droga przy SP nr 5 w Myszkowie” wykonane zostaną prace podziemne, polegające na przełożeniu kabla energetycznego oraz prace naziemne, czyli nowa nakładka bitumiczna, chodniki i miejsca parkingowe. Prostopadle do budowanej drogi zostanie wybudowany łącznik z ul. 11 Listopada.

Termin zakończenia prac, zgodnie z zawartą umową, został wyznaczony na dzień 31 sierpnia br. Mamy nadzieję, że tegoroczny wrzesień rozpocznie się dźwiękami szkolnych dzwonków, a nowa droga będzie służyła nie tylko uczniom SP5.

Źródło : https://www.miastomyszkow.pl/