Punkty przyjmowania wniosków do programu Czyste Powietrze – Myszków, Poraj, Niegowa

0
907

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych z uregulowanym stanem prawnym i oddanych do użytkowania, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, możesz otrzymać nawet do 37000 złotych dotacji z programu Czyste Powietrze.

Warunkiem jest demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (np. pieca węglowego) i na to miejsce montaż ekologicznego źródła ogrzewania, np. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła. Dotacja obejmuje również możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i innych rozwiązań, o których szczegółowo warto poczytać na stronie http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Wnioski można składać w formie elektronicznej, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, wraz z zeskanowanymi załącznikami. Jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej.

Od 1 lutego w Urzędzie Miasta Myszkowa działa punkt przyjmowania tych wniosków.

Punkt jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-11:00. Trzeba wcześniej umówić się na wizytę pod numerem telefonu 34 313 26 82 wew. 163 lub 165.

Do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania kwalifikują się wnioskodawcy:
1) – których dochód roczny wynosi do 100 000 zł i wówczas kwalifikuje się do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA (jeżeli wnioskodawca rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem to dochód wylicza się poprzez podzielenie wspólnego dochodu z PIT-u dzieląc na dwie osoby) (wniosek elektroniczny wnioskodawca składa sam bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Miasta w Myszkowie można złożyć wniosek w wersji papierowej) Dochód wykazuje wnioskodawca czyli właściciel/współwłaściciel składający wniosek.
Podstawą do stwierdzenia dochodu jest PIT za ostatni rok kalendarzowy.

2) – których dochód wynosi dla:

  • gospodarstwa wieloosobowego – dochód miesięczny netto do 1.400,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
  • gospodarstwa jednoosobowego – dochody miesięczne netto do 1.960,00 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
    wówczas kwalifikuje się do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA (mieszkaniec współpracuje z Urzędem Miasta Myszkowa w sprawie złożenia którejkolwiek formy wniosku tj. elektronicznej lub papierowej). Podstawą do stwierdzenia dochodu jest zaświadczenie o dochodach wydane przez MOPS w Myszkowie.

Podobny punkt zorganizowano także w Urzędzie Gminy Poraj – kontakt pod nr tel.: 668 164 716. Punkt czynny jest w następujących dniach: poniedziałek, środa i czwartek (7.00-15.00), wtorek (7.30-16.00) i piątek (7.00-14.00).

Także w Urzędzie Gminy Niegowa – we wtorki i czwartki w godz. 10.00 do 14.00 – po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem tel. 34 315 10 20 wew.122 (p. Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz) – można uzyskać pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosku.