Radna myszkowska – Pani Elżbieta Doroszuk walczy o nadgodziny nauczycieli

Jak poinformowała naszą redakcję radna Elżbieta Doroszuk, we wrześniu 2020 r. zwrócili się do niej nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, z prośbą o wystosowanie pisemnego pytania do Burmistrza Miasta Myszkowa Pana Włodzimierza Żaka w sprawie ich wynagrodzenia za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Spójrzmy na interpelację radnej w tej sprawie złożoną 29.09.2020 – pokazuje ona bowiem dokładnie na czym polegał problem

8.10.2020 r. radna otrzymała odpowiedź władz miasta Myszkowa, którą również poniżej prezentujemy

Sprawa według informacji jakie pozyskała nasza redakcja znajdzie prawdopodobnie swój finał w sądzie, gdyż część pedagogów nie otrzymała w dalszym ciągu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które ich zdaniem im się należy.

Sprawę będziemy monitorować, i poinformujemy Państwa o jej przebiegu

Zdjęcie autorstwa NEOSiAM 2021 z Pexels

Adwa.