Rozstrzygnięcie konkursu dla myszkowskich NGO

0
896

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2021 rok w celu realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta został rozstrzygnięty.

Szczegółowy podział środków

Rozstrzygnięty został również otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na realizację zadań pn. „Organizacja uprawiania sportu na terenie Miasta Myszkowa wśród seniorów, dzieci i młodzieży w 2021 r.”

Szczegółowy podział środków