Ruszają rekrutacja do gminnych przedszkoli i zapisy do żłobków

GMINA PORAJ

Od poniedziałku, 1 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Poraj, na rok szkolny 2021/2022. Rozpoczynają się również zapisy dzieci do żłobków w Poraju i w Żarkach Letnisku. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i do żłobka dostępny jest na stronach i w sekretariatach placówek. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją i składać dokumenty o przyjęcie dziecka. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Poraj mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. „Termin rekrutacji zakończy się 31 marca”  – informuje kierownik ZEAS w Poraju, Anna Socha-Korendo. Adresy do placówek oświatowych Gminy Poraj: http://ugporaj.pl/p,152,jednostki-oswiatowe

Nabór do przedszkoli realizowany jest zgodnie z Zarządzenie Nr OR.0050.7.2021 Wójta Gminy Poraj z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: https://poraj.bip.net.pl/?a=6675 , gdzie określone zostały również terminy związane z naborem.

GMINA ŻARKI

Od 1 marca do 31 marca 2021 wyznaczono termin składania wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie dziecka do  przedszkola po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole. Rekrutacja jest prowadzona na rok szkolny 2021/2022 i odbywa się w sposób tradycyjny (składanie wniosków i dokumentacji w wersji papierowej) lub online na e-mail ppzarki6@wp.pl). Dokumenty i załączniki można pobrać ze strony www.umigzarki.pl/aktualnosci/5365