SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII – EDYCJA 2021

0
545

Rusza siódma edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także powiatów i podległych im jednostek.

W ramach siódmej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymianę ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do  30 września 2021 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.