Webinarium „Fotowoltaika dla przedsiębiorców – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

0
845

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium „Fotowoltaika dla przedsiębiorców – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Nabór w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Webinarium odbędzie się 26 marca 2021 r. od 10:00 do 10.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (26 marca 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140). Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Program webinarium

  1. Zasady podziału środków:                 
  2. Grupa docelowa;       
  3.  Definicje pojęć;         
  4. Zasady dofinansowania (kwoty);                  
  5. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;       

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl 

Klauzula RODO  (PDF 231 KB)