Wsparcie dla spółdzielni socjalnych

0
544

JOWES oferuje fundusze na spółdzielnie socjalne

Jurajski Ośrodek Wspierania Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza, że od 1 do 31 października 2020 roku będzie aktywny nabór wniosków o wsparcie finansowe

Zakres wsparcia będzie następujący :

 • tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy tworzenie nowych miejsc pracy (zgodnie z definicją w § 2) w istniejących przedsiębiorstwach
  społecznych,
 • tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii
  społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wsparcie będzie polegało na :

 • wsparciu szkoleniowym i doradczym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
 • przyznaniu środków finansowych dla przedsiębiorstwa społecznego na utworzenie miejsca
  pracy;
 • wsparciu pomostowym, obejmującym finansowe wsparcie pomostowe połączone
  z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków.

Jakie środki można pozyskać :

 • do 21500 zł netto za zatrudnienie osoby i zakupy inwestycyjne;
 • do 2100 zł na zatrudnioną osobę przez 6 miesięcy – pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • do 1500 zł na szkolenia zawodowe;
 • do 16000 zł na wsparcie szkoleniowo-doradcze JOWES;

Regulamin dotacyjny dostępny jest tutaj i na oficjalnej stronie JOWES