Działając w imieniu i na rzecz mieszkańców naszej miejscowości, zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia „Budowa Amfiteatru w Żarkach Letnisku”.

W celu realizacji inwestycji pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 150 tys. zł. Jest to za mało, bowiem całkowity koszt budowy, zgodnie z posiadaną dokumentacją, wynosi ponad 280 tys. zł.

Nasze działania wspierają: Sołtys, Rada Sołecka, Pani Wójt i kompetentni pracownicy Urzędu Gminy Poraj. Jesienią rozpoczęliśmy przygotowania terenu pod budowę nowego Amfiteatru.

Bardzo liczymy jednak na wsparcie i pomoc Państwa, bowiem bez tej pomocy nie uda się nam dokończyć inwestycji.

Powstanie tego obiektu w znacznym stopniu poprawi wizerunek naszej miejscowości i ją upiększy, i będzie służyć mieszkańcom nie tylko dzisiaj, ale i w kolejnych latach.

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas może pomóc – z góry dziękujemy.

Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hrabiny Stefanii Raczyńskiej

Adres: 42-311 Żarki Letnisko, ul. Akacjowa 4
Telefon: 530-000-727
e-mail: tpzl2016@gmail.com
KRS: 0000298334