Categories

Niegowa – dodatkowe pieniądze w oświacie

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Gminy Niegowa w gminnej oświacie pojawią się dodatkowe środki

Szkoła Podstawowa w Ludwinowie do 30.06.2021 ma realizować projekt : ” Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Ludwinowie ” . Całkowita wartość projektu to 214 785,00 zł a dofinansowanie to 193 306,50 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny, do prowadzania zajęć z chemii, fizyki, biologii, geografii, języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych i korekcyjnych. Projekt obejmuje również wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli poprzez realizacje tematycznych warsztatów.

Również Żłobek Gminny w Niegowie otrzymał pieniądze na funkcjonowanie. W tym wypadku kwotę  249 580,21 zł wyasygnował Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu : ” Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej rodziców ” . Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie żłobka, zakup wyposażenia oraz materiały do prowadzenia zajęć. W planie jest też plac zbaw dla dzieci .

Źródło : serwis internetowy Gminy Niegowa

 
Categories

W Żarkach wodomierze odczytujemy samodzielnie

Jak informuje Zakład Usług Komunalnych w Żarkach odbiorcy wody są proszeni o samodzielne podawanie stanu wodomierzy, ze względu na obostrzenia związane z walką, z koronawirusem.

Mieszkańcy Miasta Żarki robią to od 1 do 7 czerwca 2020

Mieszkańcy pozostałych miejscowości Gminy Żarki od 8 do 14 czerwca

Jak podajemy informację o stanie zużycia wody ? Sposobów jest parę :

SMS pod nr telefonów: 697 097 384, 798 929 331, 798 929 228,

 • Facebook: Zuk Żarki
 • SMS pod nr telefonów: 697 097 384, 798 929 331, 798 929 228,
 • e-mail: zuk.zarki@wp.pl, zuk.zarki@neostrada.pl
 • telefonicznie tel. 34/ 314-81-61, 34/ 316-10-98, 34/ 314-81-04
 • wrzucenie odczytów wodomierzy na kartce z podaniem adresu i nazwiska do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych do budynku bez wchodzenia do biura

Źródło : portal internetowy Miasta i Gminy Żarki

 
Categories

Jak pracuje Sąd Rejonowy w Myszkowie ?

W całym kraju stopniowo łagodzone są obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Myszkowski Sąd Rejonowy też wprowadza zmiany w swym dotychczasowym działaniu.

Zgodnie ze stosownym ( zamieszczamy je pod artykułem ) zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Myszkowie, do sądu wpuszczanie będą petenci którzy mają na celu :

 • udział w rozprawie bądź posiedzeniu jawnym na wezwanie lub zawiadomienie,
 • złożenie pisma w Biurze Podawczym Sądu,
 • dokonanie wpłaty w Kasie Sądu,
 • uzyskanie informacji w Biurze Obsługi Interesanta,
 •  zapoznanie się z aktami w Czytelni Akt,
 •  zapoznanie się z dokumentami księgi wieczystej,
 • wykonanie prac lub zadań za zgodą Dyrektora Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Do budynku myszkowskiego sądu mogą być też wpuszczone inne osoby ale tylko za specjalnym pozwoleniem ” … Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu lub Przewodniczącego Wydziału, w sytuacji gdy prośba o pozwolenie na wejście do budynku Sądu pozostaje w związku z działalnością Sądu Rejonowego w Myszkowie.”

Ważnym jest by o to pozwolenie ” … zwrócić się ( … ) najpóźniej na 3 dni przed zamierzonym wejściem do budynku Sądu w drodze elektronicznej lub pisemnej, przy czym termin 3 dni dotyczy daty wpłynięcia prośby do Sądu

Pełna informacja dostępna jest na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Myszkowie – tutaj

Zarządzenie natomiast udostępniamy poniżej

 
Categories

Co nowego w gminie Żarki ?

Dziś – 1 czerwca dwie informacje

Jak poinformował na portalu www Żarek zastępca burmistrza, pan Jakub Granowski, miasto zakupiło 100 tabletów dla uczniów, ramach projektu ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’ współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z informacjami podanym przez żarecki urząd, tablety trafiły już do szkół, i w efekcie do uczniów. Z dokładną informacja w tej sprawie możemy się zapoznać tutaj

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, partner KSOW, w związku z realizacją operacji pt. Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020, organizuje konkurs kulinarny i konferencje poświęcona tej tematyce. Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, firm działających lub mieszkających na terenie gmin: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki. Oczywiście przygotować trzeba ,by wziąć udział w konkursie, lokalną potrawę. Z dokładną informacją o konkursie i konferencji można się zapoznać tutaj

 
Categories

Niegowa prosi o głosy w konkursie

Gmina Niegowa prosi wszystkich mieszkańców i sympatyków o poparcie gminnego projektu placu zabaw w tej miejscowości.

Niegowa chce zbudować plac zabaw – ” Podwórko Talentów ” na działce przy przedszkolu i szkole podstawowej w tej miejscowości. Środki na ten cel ma zamiar uzyskać w ramach konkursu organizowanego przez firmę Nivea – “Podwórko talentów Nivea” . Glosować można do 24 czerwca 2020 roku.

Głosy na gminny projekt można oddać tutaj a dokładny opis projektu na stronie gminy Niegowa – tutaj

 
Categories

System rowerów miejskich w Żarkach i Myszkowie

Dwie jurajskie gminy : Żarki i Myszków od 1 czerwca 2020 roku uruchamiają pilotażowy program wdrożenia systemu miejskich rowerów. Operatorem systemu ma być firma Nextbike Polska, a za finanse odpowiadają : Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Gmina Myszków i Gmina Żarki.

W ramach omawianego tutaj systemu miejskich rowerów powstaną 4 stacje rowerowe: 2 w Żarkach (na Nowym Rynku przy przystankach i w Leśniowie na terenie Turystycznej Frajdy) oraz 2 w Myszkowie (przy dawnym dworcu PKS oraz w obrębie Kompleksu Sportowego Dotyk Jury). Każda stacja wyposażona będzie w 12 stojaków rowerowych i 8 rowerów. Dostępne będą one 24 godziny na dobę. Rzecz jasna system obejmie też dedykowaną stronę internetową, moduł rejestracyjny oraz telefoniczne całodobowe biuro obsługi klientów.

Podobne systemy miejskich rowerów funkcjonują już między innymi Częstochowie, Sosnowcu czy Katowicach.

Więcej informacji możemy uzyskać na stronie jurajskierowery.pl

 
Categories

Zbiorniki na wodę deszczową – dofinansowanie. Aktualizacja !

Jest maj 2020 roku, zmagamy się wciąż z pandemią koronawirusa. Okazuje się jednak, że nie jest on jedynym problemem z jakim będziemy się borykać w najbliższym czasie. Wielu naukowców uważa, że jednym z efektów postępujących zmian klimatycznych może być po prostu brak wody i będąca jego skutkiem susza. Faktycznie, patrząc na ilość opadów w okresie zimowym i wiosennym widać wyraźnie, że wody może zabraknąć. Gleba jest dosyć sucha, w lasach podszycie także ma niski dosyć stopień wilgotności. Rowy melioracyjne i okresowe cieki wodne, zwykle wypełnione po brzegi na wiosnę, teraz są albo suche, albo wody jest w nich bardzo niewiele. Rodzi to poważne obawy na przyszłość. Co będzie latem ? Jak poradzą sobie rolnicy ? Czym będziemy podlewać przydomowe ogródki ? Czy nie braknie wody w studniach i dla potrzeb przemysłu ? Te i inne pytania spędzają sen z powiek wszystkim rozsądnym ludziom w naszym kraju. 

Jurze Krakowsko – Częstochowskiej a więc i Myszkowowi, oraz jego bliższej i dalszej okolicy również grozi susza . Wody w rzekach nie jest dużo ( znacznie mniej niż powinno być w tym okresie roku ), wraz z ubytkami wód w zbiornikach i ciekach naziemnych, obniża się lustro wód podziemnych, co grozi tzw “ niżówką hydrogeologiczną “ . Jej skutkiem może być po prostu to, że w okresie letnim braknie wody w przydomowych studniach, a ograniczenia mogą dotknąć również miejskie wodociągi i firmy pobierające wodę dla celów produkcyjnych.  

Jak można walczyć z tym zagrożeniem ? Oprócz rozwiązań systemowych, o zasięgu ogólnokrajowym ( odpowiednio  wyważona polityka regulowania rzek, programy oszczędzania wody) można stosować również rozwiązania lokalne . W naszym mieście warto by było poprawić jego zadrzewienie. Pisaliśmy już o inwestycji w miejski drzewostan w naszym artykule , który można przeczytać tutaj :

Miejska sieć wodociągowa też wymaga modernizacji i rozbudowy. Także i tą kwestią zajmował się nasz portal :

Jak zapewne zauważyliście, inicjatorem działań w obu powyższych sprawach był jeden z najaktywniejszych myszkowskich radnych, pan Tomasz Załęcki. Kontynuuje on swoje działania związane z tym by , jak sam powtarza , zapewnić ponad 3000 myszkowian wodę, której brakiem są jak najbardziej , w ocenie radnego, zagrożeni i zapewnić Myszkowowi bezpieczeństwo hydrologiczne.

W swej ostatniej interpelacji z 11 maja 2020 roku, poprosił on władze miejskie o wdrożenie programu dofinansowania budowy przydomowych zbiorników na wodę deszczową.  Argumentuje on  w swej interpelacji :

Według aktualnych danych naukowych, w naszym kraju ( więc  także i na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej ) zaczyna brakować wody. Tak pitnej, jak i tej przeznaczonej do celów gospodarskich oraz przemysłowych. Ocenia się, że na jednego mieszkańca Polski przypada tylko około 1600 m3 rocznie  wody w retencji, podczas gdy średnia europejska to około 4500 m3,  w tym samym okresie … Braknąć może wody w studniach przydomowych oraz ujęciach płytkich ujęciach komunalnych. Według moich wyliczeń w samym tylko Myszkowie susza  może dotknąć około 3000 osób. A są to wyliczenia bardzo ostrożne. W związku z powyższym uważam, że zasadnym jest wspieranie działań mających zniwelować to zagrożenie i minimalizować negatywne skutki suszy. Wspieranie przez miasto budowy przydomowych zbiorników na deszczówkę uważam za takie właśnie działanie i o to wsparcie wnioskuję

Za całą interpelacją pana Załęckiego i resztą jego argumentów można zapoznać się tutaj :

Wobec powyższego trudno powstrzymać się od myśli, że pomysł radnego Tomasza Załęckiego jest po prostu trafiony i jego realizacja przez miasto Myszków na pewno pomoże zniwelować skutki grożącej nam suszy. Wraz z radnym czekamy więc  nie tylko na pozytywną odpowiedź pana burmistrza Włodzimierza Żaka, ale i  na wdrożenie niezbędnych działań tak szybko jak tylko się da. 

Poniżej przedstawiamy też całą interpelację radnego Tomasza Załęckiego

I oto władze Myszkowa odpowiedziały Panu Radnemu. Jaki pisze on na swym portalu :

… władze te ( Myszkowa – przyp.red.) uznają zasadność mojej interpelacji. Deklarują, że rozpoczęły już przygotowania od pozyskania środków na tego typu dofinansowanie, o jakim pisałem. Co prawda, piszą też, w analizowanej przeze mnie odpowiedzi, że warunkiem realizacji dofinansowania do przydomowych zbiorników na deszczówkę, ma być jego zgodność z ” Podręcznikiem adaptacji dla miast ” oraz z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2020 – 2022. Nie wdając się tu w szczegóły, liczę na to że ” przeszkody ” owe zostaną pokonane ,a mieszkańcy naszego miasta będą mogli liczyć na materialne wsparcie w budowie zbiorników na deszczówkę ”

Wobec powyższego, należy z nadzieją patrzeć na przyszłość dofinansowania ” do deszczówki ” w naszym Myszkowie, a Panu Radnemu Załęckiemu, podziękować za motywowanie władz do proekologicznych działań.

Dla chętnych prezentujemy poniżej rzeczoną odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Załęckiego

Odpowiedź władz Myszkowa na interpelację w sprawie dofinansowania przydomowych zbiorników na deszczówkę
 
Categories

Jak nam się żyje na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej Żarki

Gazeta Jurajska rozpoczyna wielkie badanie nastrojów, poglądów i opinii mieszkańców Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Anonimowe ankiety są skierowane do mieszkańców wielu jurajskich miejscowości. Dziś prezentujemy ankietę dla mieszańców miasta i gminy Żarki. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmie tylko 5 minut .

Ankietę wypełniamy tutaj :

A artykuł z Gazety Jurajskiej poświęcony ankiecie można przeczytać tutaj :

Zapraszamy więc do lektury i wypełnienia ankiety. Wasze zdanie się liczy !

 
Categories

Ulgi za odbiór odpadów !

Jak nas informuje Urząd Miasta Myszkowa, od maja 2020 Rada Miasta wprowadziła ulgi na odbiór odpadów w poniższym zakresie :

 • zwolnienie z części opłaty , dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej Rodziny ) w wysokości 3 PLN od obowiązującej stawki za mieszkańca
 • zwolnienie z części opłaty, dla osób kompostujących odpady, w wysokości 1, 30 PLN od stawki obowiązującej.

Ulg udziela się na podstawie poniższych uchwał Rady Miasta Myszków

Ważne

Aby uzyskać ulgę należy wypełnić deklarację dostępną tutaj

 
Categories

Jest szansa dla bezrobotnych w powiecie myszkowskim

Do 30 czerwca 2020 można składać wnioski rekrutacyjne do projektu ” Aktywni w powiecie myszkowskim”

Starostwo Powiatowe w Myszkowie prowadzi właśnie rekrutację do projektu „Aktywni w Powiecie Myszkowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja prowadzona jest do końca czerwca 2020 roku.

O co chodzi z tym projektem ? Sprawa jest prosta.

Projekt tu omawiany realizowany jest do 31 marca 2021 roku na terenie rewitalizowanym powiatu myszkowskiego. Udział w nim jest bezpłatny. Kierowany jest tenże projekt do 20 osób – 11 kobiet i 9 mężczyzn , w wieku powyżej 30 lat, które to osoby mają status bezrobotnego i mieszkają na terenie powiatu myszkowskiego. Projekt ” Aktywni w Powiecie Myszkowskim ” , ma na celu zaktywizować zawodowo te osoby, w oparciu o indywidualnie przygotowany plan działania.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem  tel. 034/315-91-29/74 lub kom. 796-861-671.

Dokumenty można składać albo w wersji papierowej ( Starostwo Powiatowe lub Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ) albo drogą elektroniczną ( adres mailowy : edyta.wrzosowska@powiatmyszkowski.pl ). Oczywiście można też wysłać wniosek drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Dokładne informacje dotyczące projektu dostępne są tutaj

Natomiast regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest tutaj