Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie

0
628

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, iż udostępnia wnioski w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (IV)”.

Nabór na w/w wnioski rozpocznie się w dniu 15.02.2021 r. 

Wypełniony wniosek może być przesłany (np. pocztą, dostarczony kurierem) lub złożony osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone przed terminem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki na stronie:https://myszkow.praca.gov.pl/-/9179317-aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-myszkowie-iv-okres-realizacji-2019-2022-r-