Mieszkańcy Żarek zapłacą więcej za odpady

0
410

Od 1 grudnia 2020 roku stawka za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 22,50 zł od osoby. Dwukrotność tej kwoty  – 45,00 zł zapłaci osoba nie segregująca odpadów.

Podwyżki cen to jak twierdzą samorządy problem ogólnopolski. Średnia stawka oscyluje w okolicach 30 zł na mieszkańca. Przykładowo we Włodowicach – 31,20 zł, Poraju – 23,50 zł, Olsztynie – 29,00 zł, Myszkowie – 29,40 zł, Częstochowie – 29,00 zł.

Wzrost kosztów gospodarowania odpadami to bezpośredni skutek wprowadzenia na początku roku nowych przepisów. To one nałożyły na operatorów nowe obostrzenia – z punktu widzenia ekologii słuszne, ale kosztochłonne, w tym nową opłatę środowiskową przekazywaną do Urzędu Marszałkowskiego, której wysokość wzrosła o 125 proc.

W gminie Żarki podwyższenie opłaty jest także spowodowane znacznym wzrostem liczby odpadów zmieszanych odbieranych z pojemników w stosunku do lat poprzednich.

W listopadzie straż miejska kontrolowała odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Żarki w celu weryfikacji liczby odbieranych odpadów i źródła ich pochodzenia. Kontrola firmy odbierającej odpady nie wykazała nieprawidłowości.

Jednak kontrola jakości segregacji w koszach przerosła dopuszczalny margines błędu. Praktycznie w 90 proc koszy pracownicy urzędu stwierdzili nieprawidłowości lub ewidentny brak segregacji. Zaznaczyć należy, iż koszt odbioru odpadów zmieszanych jest o 1/3 wyższy niż odbiór odpadów segregowanych!

W miesiącu grudniu kontrole będą kontynuowane a od osób, które nie segregują odpadów będą wyciągane konsekwencje w postaci upomnień i konieczności ponownego przesegregowania odpadów, a w ostateczności naliczenia wyższej opłaty, jak za odpady niesegregowane za okres 3 miesięcy.