Myszkowscy radni zmieniają budżet na rok 2021

Na XXXIII Sesji rady Miasta Myszkowa, która miała miejsce w dniu 29 grudnia 2020 roku, radni podjęli szereg decyzji dotyczących inwestycji na terenie miasta Myszków, aspirujący do roli regionalnego centrum politycznego, gospodarczego i kulturalnego wymaga wielu inwestycji i wieloletniej koncepcji rozwoju tego ważnego dla Jury Krakowsko – Częstochowskiej ośrodka miejskiego. Na XXXIII Sesji rady Miasta…