Aż 1 miliard na planowanie przestrzenne dla gmin!

0
730

Minister Anna Kornecka z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiedziała przekazanie gminom blisko 1 mld zł na opracowanie i przystosowanie dokumentów planistycznych.

„To okazja, która prędko się nie powtórzy – powiedziała minister. – Rozpoczęliśmy prace nad reformą planowania przestrzennego. Chcemy zmienić nasze otoczenie na lepsze. Przestrzeń musi odpowiadać naszym codziennym potrzebom. Podstawowe cele reformy to m.in. uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego oraz dostosowanie przepisów do zmieniającego się otoczenia i zmian klimatycznych”.

Minister dodała, że: „Sukcesem jest wpisanie reformy planowania przestrzennego do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Uznano, że proponowane przez nas zmiany przyczynią się do wzmocnienia odporności i konkurencyjności naszej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Całkowity koszt reformy planowania przestrzennego szacujemy na ok. 5 mld zł, z czego niemal 1 mld będzie pochodził z KPO. Chcemy zapewnić Polakom potrzebną infrastrukturę w miejscu ich zamieszkania i rozwiązać problemy, z którymi mierzą się współczesne miasta: jak „rozlewanie” zabudowy czy powstawanie tzw. miejskich wysp ciepła (zabetonowanie miast). Nowe osiedla powinny być projektowane tak, byśmy mieli blisko sklep, przystanek, szkołę, przedszkole czy park. Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebujemy terenów rekreacyjnych blisko domów”.

Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dr arch. Tomasz Sławiński powiedział, że planowana reforma dąży do uproszczenia systemu planowania przestrzennego. Do tego, by działania podejmowane przez samorządy w zakresie planowania były klarowne. Sławiński zaznaczył, że „przestrzeń jest dobrem narodowym szczególnego znaczenia, podobnie jak zasoby naturalne”.

Podkreślił, że przestrzeń „jest zasobem kurczącym się wobec zwiększającego się zaludnienia, przez co prawie nieodtwarzalnym. Dlatego powinniśmy przykładać szczególną uwagę do ochrony przestrzeni po to, by zapewnić odpowiednią jakość życia mieszkańców, funkcjonowanie gospodarki, systemu przyrodniczego”.