Categories

27 sierpnia zapraszamy na Dzień Otwarty Żarek

27 sierpnia 2020 roku Żarki organizują Dzień Otwarty. Oto propozycja dla wszystkich chętnych do zabawy i poznania Żarek

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSŁ W STARYM MŁYNIE W ŻARKACH – zwiedzanie z przewodnikiem,
godz. 8.00-16.00, wejścia o pełnych godzinach, tel. 690 070 772, www.muzeumzarki.pl


WEHKUŁ CZASU NA JURAJSKIM SZLAKU – zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji o średniowieczu,
wizyta w dawnej kuchni i sypialni, skryptorium, obozie rycerskim, godz. 10.00 – 16.00, wejścia o
pełnych godzinach, tel. 603 770 627, www.wehikul-czasu.eu

MANUFAKTURA SŁODYCZY HOKUS POKUSS – warsztaty wytwarzania kolorowych lizaków, godz.
11.30, 13.00, 14.30. Tel. 530 815 045, www.hokuspokuss.pl


ETNO JURA – kreatywne warsztaty robienia zabawek z siana, godz. 12.00 – 16.00, wejścia o pełnych
godzinach, tel. 731 926 776, www.etnopracownia.pl


PRZEJAZDY GAZIKAMI – po jurajskich bezdrożach, godz.11.30, 13.00, 14.30, tel. 887 803 303,
www.przystanlesniow.pl


AGROSKAŁKA W PRZYBYNOWIE – zwiedzanie Skansenu Wsi Jurajskiej oraz Zwierzyńca pod Skałką,godz. 11.00-17.00, tel. 501 154 921, www.agroskalka.pl

Jak informują organizatorzy liczba miejsc jest ograniczona – należy więc wcześniej zarezerwować sobie miejsca w poszczególnych atrakcjach tego dnia. Dzień Otwarty w Żarkach dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Dotacja tą pozyskał Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Żarki

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Żarki

 
Categories

Jak walczyć z kleszczami i komarami w lesie

Lato i wakacje sprzyjają leśnym spacerom i wycieczkom. Piękna, słoneczna pogoda i zielony, chłodny las zapraszają do wyjścia z domu i odpoczynku na łonie przyrody. Niestety – w lesie nie będziemy sami. Lato jest doskonałą porą dla komarów i kleszczy, które mogą nieco popsuć nam nastrój w najbardziej wakacyjny nawet leśny dzień.

Co zrobić by wygrać wojnę z tymi niezbyt miłymi towarzyszami naszych wakacyjnych wędrówek ? Ministerstwo Środowiska radzi :

 • stosujemy repelenty czyli środki odstraszające owady – w tym wypadku przeznaczone do walki z komarami i kleszczami. Spryskujemy nimi ubranie ( cale – także spodnie i buty ) oraz odsłonięte części ciała. Postępujemy zawsze zgodnie z instrukcją producenta danego środka. Pamiętamy o tym, że z reguły środki te działają około 4 godzin, a gdy się pocimy ich działanie jest zdecydowanie słabsze i krótsze.
 • mimo wysokiej temperatury ubieramy się tak, by odsłaniać jak najmniej ciała. Czyli niestety pełne buty, skarpetki, długie spodnie i długi rękaw koszuli są jak najbardziej wskazane
 • nie drapiemy miejsc po ukąszeniach komarów, z reguły swędzenie i opuchlizna po pewnym czasie same miną. W razie odczynu zapalnego lub alergicznego należy skontaktować się po prostu z lekarzem. Na tą chwilę komary w Polsce nie przenoszą żadnych zagrażających zdrowiu lub życiu chorób.
 • po przyjściu do domu dokładnie oglądamy całe ciało. Pamiętamy, że kleszcze lubią miejsca czasem zdawałoby się dobrze ukryte przed owadami. Jeśli znajdziemy nieproszonego gościa , usuwamy go przeznaczonymi do tego narzędziami ( zestawy dostępne w aptekach ) i miejsce po kleszczu dezynfekujemy. Jeśli nie potrafimy tego zrobić sami, lub mamy obawy co do zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze – niezbędna będzie wizyta u lekarza.

Źródło : Ministerstwo Środowiska

 
Categories

Polski Bon Turystyczny – poradnik dla przedsiębiorców

O Polskim Bonie turystycznym, dzięki któremu nasze dzieci będą mogły o wiele taniej niż zwykle pojechać na wakacje, pisaliśmy już wczoraj na naszym portalu – w poradniku dla rodziców .

Polski Bon Turystyczny – poradnik dla rodziców – www.myszkow.eu

Ponieważ jednak kwestia ta budzi wiele pytań i wątpliwości, opierając się na danych udostępnionych przez Polską Organizację Turystyczną przedstawiamy krótki przewodnik po Polskim Bonie Turystycznym – tym razem dla przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego – czyli dla podmiotów oferujących wypoczynek. Przewodnik składa się z pytań i odwiedzi.

Kto może przyjmować płatności bonem turystycznym?

Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Do przyjmowania bonu uprawnione są legalnie działające podmioty, wpisane do odpowiednich rejestrów. Podmioty przy rejestracji składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Musisz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na www.bonturystyczny.gov.pl zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy muszę złożyć wniosek, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Musisz mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz złożyć tam oświadczenie. Aby złożyć oświadczenie w zakładce „Ogólny”, kliknij na „Dokumenty i wiadomości”, „Dokumenty robocze”, „Utwórz nowy” i wybierz  „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”. Podaj dane podmiotu turystycznego i podpisz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny). Oświadczenie to możesz podpisać profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym.

Jeśli zarejestrowałeś podmiot turystyczny, stajesz się managerem profilu dotyczącego przyjmowania płatności za pomocą bonu. Wskazujesz jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali płatność za pomocą bonu. Możesz wskazać również dodatkowych managerów.

Czy podmioty, które wcześniej brały udział w akcjach promocyjnych POT, zostaną automatycznie dołączone do bonu?

Udział w akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji w PUE ZUS.

Kiedy będzie możliwa rejestracja podmiotów uprawnionych do przyjmowania bonów?

Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana dokładna data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Jak i gdzie obiekty mogą się zgłaszać do „katalogu obiektów”? Czy, jeśli wcześniej brały udział w akcjach promocyjnych POT, to zostaną automatycznie dołączone do bonu?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

 • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
 • adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
 • numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
 • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
 • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym.

Rejestracja w systemie, związana jest z zobowiązaniem do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie są one realizowane oraz oferowane, np. na stronie internetowej lub w recepcji.

Udział w akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji.

Kto może działać w imieniu przedsiębiorcy turystycznego?

Czynności na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w imieniu przedsiębiorcy turystycznego wykonuje osoba mająca na profilu dotyczącym przyjmowania płatności za pomocą bonu status managera. Może ona np. zmienić dane podmiotu turystycznego, dodać nowego managera, wskazać recepcjonistów, przeglądać transakcje i rozliczenia. Manager musi mieć profil na PUE ZUS. Przedsiębiorca turystyczny musi mieć co najmniej jednego managera.

Na rzecz przedsiębiorcy turystycznego prace wykonują również recepcjoniści. Muszą oni mieć profil na PUE ZUS. Obsługują płatności za pomocą bonu turystycznego.

Osoby mające status managera i recepcjonisty mogą świadczyć usługi dla kilku przedsiębiorców turystycznych.

Kto może zarejestrować podmiot turystyczny na PUE?

Każdy, kto ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i poda dane podmiotu i podpisze na PUE oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny).

Oświadczenie trzeba podpisać: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym.

Ten, kto zarejestrował podmiot turystyczny, zostaje managerem podmiotu turystycznego – wykonuje na PUE czynności w imieniu podmiotu turystycznego, m.in. może dodawać i usuwać recepcjonistów, managerów, może zmienić dane podmiotu.

 Czy aby zgłosić obiekt do katalogu należy mieć profil zaufany?

Uwierzytelnianie podmiotów w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

Czy jako manager będę mógł zmienić dane podmiotu turystycznego?

Tak. Będziesz mógł zmienić na PUE dane podmiotu, chyba że złożyłeś oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności za pomocą bonu i Polska Organizacja Turystyczna usunęła twój podmiot z listy udostępnianej na swojej stronie internetowej.

Jakie mam obowiązki, jeśli zostałem wpisany na listę przedsiębiorców turystycznych?

Po rejestracji podmiotu turystycznego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz zamieszczać informację, że można u Ciebie płacić za pomocą bonu. Informację tę trzeba umieścić przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych (zobowiązujesz się do tego w składanym na PUE oświadczeniu). Ponadto, musisz aktualizować dane podane przy rejestracji na PUE oraz poddać się czynnościom sprawdzającym, które mogą zostać podjęte przez Polską Organizację Turystyczną.

Co powinienem zrobić, jeśli nie zrealizuję usługi, za którą przyjąłem płatność bonem?

Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, a przyjąłeś płatność bonem, jak najszybciej zwróć płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, oddzielnie dla każdego bonu. W tytule przelewu podajesz numer bonu.

Czy mogę zrealizować usługę hotelarską po 31 marca 2022 r.?

Tak, ale płatność za usługę za pomocą bonu musisz przyjąć do 31 marca 2022 r.

Czy mogę zrezygnować z możliwości przyjmowania płatności bonem?

Tak. W każdym czasie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z programu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Polska Organizacja Turystyczna usunie Cię wtedy z listy zamieszczonej na stronach internetowych POT. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz je zrealizować.

Do kiedy muszę się zgłosić, aby znaleźć się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu?

Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu turystycznego obowiązuje do 31 marca 2022 r. Do tego czasu możesz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jako przedsiębiorca  turystyczny lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna zamieści cię na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Jeśli przyjmiesz płatność do 31 marca 2022 r., usługę możesz zrealizować po tej dacie.

W jakim czasie otrzymam płatność za zrealizowany bon?

ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu (na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Czy po przyjęciu płatności bonem muszę zawiadomić ZUS lub POT, aby otrzymać zwrot?

Nie. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Czy bon będzie mógł być realizowany w takich przedsiębiorstwach, jak park rozrywki?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską  należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli podmiot prowadzący park rozrywki będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

Czy mogę przyjąć płatność bonem za spływ kajakowy czy obóz harcerski?

Tak, jeśli  spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i realizujesz imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE),
 • spływ kajakowy albo obóz harcerski stanowią element imprezy turystycznej zdefiniowanej w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym.

Czy moje gospodarstwo agroturystyczne może przyjąć płatność bonem?

Tak, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Czy noclegi w kwaterach prywatnych mogą być opłacane za pomocą bonu?

Jeśli osoba świadcząca usługi hotelarskie w kwaterach prywatnych dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy muszę zatrudnić recepcjonistę, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Recepcjonista to osoba, która ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i obsługuje płatności za pomocą bonu. Recepcjonistę wskazuje na PUE ZUS osoba mająca status managera na PUE ZUS na potrzeby przyjmowania płatności za pomocą bonu. Każdy podmiot turystyczny, który przyjmuje płatności za pomocą bonu, musi mieć co najmniej jednego managera i recepcjonistę. Obie funkcje może pełnić ta sama osoba.

Czy obiekty w bazie będą „podane” przez POT czy też będzie się można do niej zgłosić?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Czy przedsiębiorcy turystyczni muszą dodatkowo się rejestrować w PUE ZUS, aby zostać beneficjentem programu, czy to jest automatyczny proces, który uwzględni wszystkie podmioty mające status przedsiębiorcy turystycznego?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Jak osoba uprawniona do bonu będzie płacić za usługę hotelarską?

Jeśli osoba uprawniona aktywuje bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, otrzyma mailem kod obsługi płatności. Ten kod może także sprawdzić na swoim profilu na PUE. Musi Ci podać ten kod, gdy płaci za usługę hotelarską, a następnie kod potwierdzający płatność, który otrzyma esemesem w momencie transakcji.

Czy osoba, która chce zapłacić bonem musi okazać w recepcji jakiś dokument?

Nie. Osoba, która chce zapłacić bonem za usługę, poda kod obsługi płatności, który otrzymała mailem. Może go także sprawdzić na swoim profilu na PUE. Następnie poda kod potwierdzający płatność, który otrzyma SMS-em w czasie transakcji.

Czy można przyjąć dopłatę do bonu?

Tak. Bonem można zapłacić do wyczerpania przyznanych świadczeń w formie bonu. Brakującą kwotę klient opłaca z własnych środków.

Czy mogę je przyjąć z góry, na przykład jako zaliczkę na usługi za kilka miesięcy, czy muszę po wykonaniu usługi?

Bon może być przyjęty jako zaliczka na usługi, które będą wykorzystane za kilka miesięcy.

Czy bon można zrealizować w obiektach, które nie posiadają terminali płatniczych, kas fiskalnych?

Tak. Wystarczy, że przedsiębiorcy zarejestrują się w systemie PUE ZUS.

Czy mogę przyjmować płatności jako recepcjonista w dwóch naszych pensjonatach?

Tak, wystarczy, że manager doda Cię na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS do listy recepcjonistów. Aby obsługiwać płatności za pomocą bonu, musisz mieć profil na PUE.

Co mogę zrobić, jeśli wpiszę błędny kod obsługi płatności z maila, który otrzymał klient?

W razie pomyłki możesz wpisać ponownie kod obsługi płatności.

Co się stanie, jeśli wpiszę błędny kod potwierdzający płatność, który otrzyma klient w czasie transakcji?

Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności (z maila klienta), a następnie nowy kod potwierdzający, który klient otrzyma SMS-em.

Czy będzie osobna zakładka na PUE ZUS przeznaczona do dokonania rejestracji?

ZUS po wejściu w życie ustawy dostosuje system teleinformatyczny do wymogów procesu rejestracji. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie funkcjonalności systemu.

Czy bony turystyczne mogą być realizowane w gospodarstwie agroturystycznym na podstawie rachunku uproszczonego (czyli bez VAT)?

Jeśli osoba prowadząca gospodarstwo agroturystyczne dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy po tym, jak się zarejestruję w systemie i znajdę się na liście podmiotów, muszę wykonać jeszcze jakieś dodatkowe czynności (oznaczanie firmy, składanie sprawozdań)?

Przedsiębiorca po zarejestrowaniu się na platformie PUE ZUS będzie zobowiązany podać dane wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Są to dane odnoszące się do danego podmiotu (np. informacja o oferowanych usługach lub imprezach turystycznych, o nr NIP, o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru). Po zakończeniu tego procesu dany podmiot będzie mógł realizować bon turystyczny i nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.

Jeśli natomiast dany przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego przestanie realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium RP, powinien zgłosić taką informację na portalu PUE ZUS. Taki sam obowiązek będzie ciążył na tym podmiocie w przypadku zmian danych wymaganych podczas procesu rejestracji.

Dokonanie rejestracji oznacza jednocześnie zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne. Odpowiednie grafiki informacyjne możesz pobrać ze strony www.bonturystyczny.gov.pl (Strefa Przedsiębiorcy).

Czy mogę posługiwać się bonem w mojej reklamie?

Po dokonaniu rejestracji podmiot zobowiązuje się do zamieszczania informacji o przyjmowaniu płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania. Tym samym może wykorzystywać taką informację w swoich działaniach PR-owych.

Czy w związku z tym, że będę w bazie, dostanę jakiś znak (jakości)?

Celem programu nie jest certyfikowanie przedsiębiorców. Opublikowana na stronach POT baza podmiotów, ma ułatwić turystom znalezienie miejsc, w których będzie można zrealizować bon turystyczny. POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.

Czy na listę trafią tylko ci , którzy mają legalnie zarejestrowaną działalność  np. agroturystykę, najem krótkoterminowy? 

Przedsiębiorcy, którzy będą mogli realizować bon turystyczny muszą działać legalnie.

Źródło : Polska Organizacja Turystyczna

 
Categories

Polski Bon Turystyczny – aktualne informacje dla rodziców

O Polskim Bonie turystycznym, dzięki któremu nasze dzieci będą mogły o wiele taniej niż zwykle pojechać na wakacje, pisaliśmy już na naszym portalu

Polski Bon Turystyczny – www.myszkow.eu

Ponieważ jednak kwestia ta budzi wiele pytań i wątpliwości, opierając się na danych udostępnionych przez Polską Organizację Turystyczną przedstawiamy krótki przewodnik po Polskim Bonie Turystycznym. Przewodnik składa się z pytań i odwiedzi. Mamy nadzieję, że wyjaśni on wszelkie wątpliwości i pozwoli Wam drodzy czytelnicy na urządzenie dzieciom wspaniałych wakacji

Komu przysługuje bon?

Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą, jeśli :

a) 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do

 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
 • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszone:

– w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
– w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
– w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

b) między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:

 • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

c) jeśli przebywasz poza granicami Polski i:

 • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
 • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jaka jest wartość bonu? 

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.

Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

Jak otrzymam bon?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. 

W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jakie trzeba złożyć dokumenty, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko z niepełnosprawnością?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (DBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.

Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie?

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Kiedy zostanie wygenerowany bon?

Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Obecnie nie jest znana dokładna data, od której będzie można dokonać aktywacji bonu. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na każde dziecko?

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego.

Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16 cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.

Jaki jest termin ważności bonu?

Bon wygaśnie 31 marca 2022 r. 

Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r. (dokonasz rezerwacji usługi w przyszłości).

Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

Tak, jeśli do 31 grudnia 2021 roku uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?

Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłać gotówką, kartą lub przelewem.

Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy oraz rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?

Tak. Uprawnionym do Polskiego Bonu Turystycznego, jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

Za jakie usługi można zapłacić bonem?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. Może to też być udział w wycieczce organizowanej w Polsce.

Gdzie będzie można zapłacić bonem?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji, a tym samym data publikacji listy. 

Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Czy z bazy POT będę przekierowany na stronę przedsiębiorcy?

Nie, na stronie POT będzie dostępna jedynie aktualna lista przedsiębiorców.

Jakie informacje znajda się o danej firmie w bazie?

Turysta będzie mógł wyszukiwać przedsiębiorców lub OPP w bazie po: nazwie i miejscowości.

Ilu przedsiębiorców znajdzie się w bazie?

W bazie znajdą się wszyscy przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy zarejestrują się na platformie PUE ZUS oraz realizują i będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium RP. Liczba tych podmiotów jest uzależniona od tego ilu przedsiębiorców zdecyduje się wziąć udział w programie. Szacuje się, że liczba podmiotów może wynieść nawet ok. 100 tys.

Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w powyższym systemie, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?

Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronie

Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

 Jeśli impreza turystyczna oferowana przeze mnie będzie obejmowała jakiś element zagraniczny, np. zwiedzanie Krakowa i Pragi – co wtedy?

Ustawa wymaga, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne były świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc dana impreza zawiera w sobie element zagraniczny, to nie może zostać sfinansowana za pomocą bonu.

Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce „Ogólny” będzie zakładka „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

Gdzie mogę sprawdzić/zobaczyć swój kod obsługi płatności?

Kod obsługi płatności będziesz mógł sprawdzić w mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.

Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra ds. turystyki – wiceministra rozwoju.

Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce „Ogólny” jest nowa zakładka „Polski Bon Turystyczny”. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w „Polski Bon Turystyczny”, a następnie w „Mój bon”. Pojawią się następujące opcje:

 1. „Aktywuj bon”,
 2. „Zmiana danych kontaktowych”,
 3. „Wniosek o dodatkowe świadczenie”
 4. „Podgląd”. 

Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki „Polski Bon Turystyczny”?

Jeśli w zakładce „Ogólny” nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”, oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję.

Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście.

Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Mam zakładkę na PUE „Polski Bon Turystyczny”, ale nie dostałem mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić

Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie: „Polski Bon Turystyczny”> „Mój bon” i kliknij „Aktywuj bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze „Spam”. Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.

Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy może mnie reprezentować pełnomocnik i w moim imieniu aktywować mój bon?

Funkcja aktywacji bonu przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie musisz mieć swój profil na PUE, aby aktywować bon.

Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?

Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

Co się stanie, jeśli podam recepcjoniście błędny kod potwierdzający płatność bonem, który dostanę SMS-em?

Płatność będzie anulowana. Musisz podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz SMS-em.

Czy POT będzie kontrolował właściwość wykonania usług?

POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.

Źródło : Polska Organizacja Turystyczna

 
Categories

Myszkowskie dęby mają już swoje imiona

Zapewne nasi stali czytelnicy pamiętają nasz artykuł z czerwca tego roku, w którym pisaliśmy o akcji poszukiwania imion dla myszkowskich dębów – pomników przyrody

Nasz artykuł o myszkowskich dębach

Jak informuje na swoim portalu internetowym miasto Myszków, mieszkańcy zdecydowali w głosowaniu jakie nazwy mają mieć dęby – pomniki przyrody, rosnące wzdłuż linii kolejowej S1, koło ulicy Miłej. Oddano prawie 5000 głosów, z czego 2409 zyskały imiona :

Piotr, Dawid, Artur, August i Wacław.

Jest to jasne nawiązanie do postaci myszkowskich przedsiębiorców : Piotra Steinkellera, Dawida Bauerertza, Artura Steihagena, Augusta Schmelzera oraz Wacława Gembarzewskiego. Autorką zwycięskiej propozycji jest pani Edyta Polak.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Myszków

 
Categories

Powiat myszkowski – turystycznie. Tuż przy torach.

Zaczynamy dziś na naszym portalu nowy weekendowy cykl artykułów o turystyce w naszym powiecie. O tym co u nas warto zobaczyć, gdzie można odpocząć – aktywnie – lub po prostu ciesząc oczy jurajską przyrodą. Miejsc takich mamy u nas – w powiecie myszkowskim – mnóstwo. Niektóre są w przewodnikach, na mapach turystycznych – i ogólnie znane, przyciągają rzesze turystów. Inne – ukrywają się pomiędzy jurajskimi lasami i ostańcami. Mało znane, ale piękne – warte są pokazania i odwiedzenia. O nich właśnie będziemy pisać i do ich odwiedzenia zachęcać .

Niedaleko od Poraja znajdziemy piękne , coraz rzadziej już spotykane w naszym regionie, ze względu na stopniowe wysychanie i pustynnienie Jury , torfowiska. Najłatwiej dotrzeć turyście do jednego z nich znajdującego się przy linii kolejowej S1.

Dojeżdżamy do Poraja , i idziemy wzdłuż linii kolejowej w kierunku Korwinowa. Po mniej więcej godzinie spokojnego marszu, po lewej stronie zobaczymy Jeziorko Samul a po prawej nasze torfowisko. Jest piękne, spokojne, dające wytchnienie po zmęczeniu dni powszednich.

Formalnie nosi ono nazwę Użytek ekologiczny Zapadliska I . Celem jego istnienia jest: ” zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących roślin. Użytek powołany Rozporządzeniem Nr 43/2002 Wojewody Śląskiego z 19 czerwca 2002 roku (Dz. Urz. Nr 47 z 1 lipca 2002 r. poz. 1613) ” .

Poniżej galeria z tego ciekawego miejsca .

 
Categories

Polski Bon Turystyczny – przygotujmy się do skorzystania

Jeśli wszystko dobrze pójdzie już w lipcu 2020 będzie można skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego. Aby cieszyć się nim jak najszybciej, warto zapoznać się z poniższymi informacjami

Źródło : Ministerstwo Rozwoju

Bon turystyczny wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .
Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Źródło : Ministerstwo Rozwoju

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r.

Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

Bon otrzymamy po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.  

Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

https://www.zus.pl/pue/rejestracja

Warto zapoznać się z poniższymi materiałami internetowymi dotyczącymi bonu :

Strona Ministerstwa Rozwoju poświęcona bonowi

Strona Polskiej Organizacji Turystycznej poświęcona bonowi

Strona PUE ZUS

Władze ostrzegają też przed oszustami. Bądźmy wiec czujni ! Nie ma żadnych voucherów ! Są to jedynie próby wyłudzenia naszych danych i pieniędzy.

Źródło : Ministerstwo Rozwoju

 
Categories

Żarki zapraszają na wakacje 2020

Wreszcie wraz z lipcem przyszła piękna pogoda i wakacje 2020 można w 100 % uznać za rozpoczęte. Jeśli macie czas, chcecie odpocząć i lubicie odpoczynek aktywny – intelektualnie i fizycznie – zapraszamy do Żarek. Oto co nam oferują na wakacyjny, ciepły czas.

Multimedialna podróż w czasie…


Stary Młyn w Żarkach to nowoczesna wystawa o dziejach dawnych rzemieślników. Na zwiedzających – multimedialna ekspozycja, interaktywne gry, autentyczne maszyny, warsztaty. Stary Młyn czynny poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00, weekendy 10.00-18.00. Rezerwacja tel. 690 070 772, przy dużym ruch turystycznym wejścia o pełnych godzinach. Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem. Obiekt na Szlaku Zabytków Techniki.


Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach, ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki, tel. 690 070 772, poczta@muzeumzarki.pl, www.muzeumzarki.pl

Hokus Pokuss – najsłodsze miejsce w Żarkach

Warsztaty wytwarzania słodyczy organizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach okołopołudniowych. W trakcie: produkcja słodkości, własnoręczne wytwarzanie wymarzonego lizaka oraz kosztowanie jeszcze ciepłych karmelków. Konieczna rezerwacja tel. 530 815 045.


Manufaktura Hokus Pokuss, ul. Piłsudskiego 17, 42-310 Żarki, tel. 530 815 045, manufaktura.zarki@gmail.com, www.hokuspokuss.pl

Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku…


To magiczna podróż do świata historii. Uczestnicy odwiedzą średniowieczny dom i obóz rycerski. Odkryją, co jadano w średniowieczu, odwiedzą babkę zielarkę, przymierzą stroje, sprawdzą czy rycerstwo to lekki fach. Dodatkowo odwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach z makramy lub z lepienia z gliny. Zwiedzanie oraz warsztaty przez całe wakacje po rezerwacji tel. 603 770 627.


Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku, ul. Leśna 19, 42-310 Żarki, www.wehikul-czasu.eu, tel. 603 770 627

Wesołe zwierzaki z siana…


EtnoPracownia to miejsce pracy twórczej. Podczas warsztatów powstaną wesołe zwierzaki z siana lub wikliny. W czasie wakacji warsztaty odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach okołopołudniowych. Wstęp wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji tel. 731 926 776.


EtnoPracownia ul. Ofiar Katynia, 42-310 Żarki, tel. 731 926 776, www.etnopracownia.pl (lokalizacja naprzeciwko zabytkowych stodół w Żarkach, wokół Etnopracowni ogrodzenie imitujące kolorowe kredki)

„ArtWarsztaty”


ArtWarsztaty oferujące wiele ciekawych warsztatów m. in. gliniarskie, robienia świec, EBRU (malowanie na wodzie), z gipsowymi odlewami w piasku czy malowanie ceramiki. Rodzinne warsztaty wakacyjne odbywać się będą po wcześniejszej rezerwacji (termin do uzgodnienia, grupa powyżej 6 osób). Szczegóły oferty i rezerwacje tel. 570 668 490. Warsztaty prowadzone w MGOK w Żarkach


Warsztaty prowadzone w MGOK, ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki, tel. 570 668 490, 787 264 228, artwarsztatyzarki@gmail.com

Gazikiem przez Jurę…


Niepowtarzalna wycieczka oryginalnym militarnym pojazdem po jurajskich bezdrożach. Podczas tej wyprawy uczestnicy odkryją piękno jurajskiego krajobrazu, tajemnice bunkrów II wojny światowej, żydowskiego cmentarza czy zabytkowych stodół. Rezerwacja wycieczki z jednodniowym wyprzedzeniem tel. 887 803 303


Przystań Turystyczna Leśniów, ul. Źródlana 5, 42-310 Żarki, tel. 887 803 303, recepcja@przystanlesniow.pl, www.przystanlesniow.pl

Przygoda na wsi…


Agrogospodarstwo „Pod Skałką” oferuje od poniedziałku do piątku od 11.00 do 17.00 zwiedzanie XIX- w. skansenu z wyposażeniem, zwierzyńca oraz plac zabaw z dmuchanymi zamkami na świeżym powietrzu, natomiast w weekendy od 11.00 do 18.00 dodatkowo pokazy magicznej chemii dla dzieci oraz wycieczka Jurajskim Ekspresem.


Agrogospodarstwo „Pod Skałką”, Przybynów ul. Szkolna 34, 42-310 Żarki, tel. 501 154 921, (34) 314 88 29, info@agroskalka.pl, www.agroskalka.pl

Działa też wypożyczalnia rowerów !

Jurajskie Rowery Żarki i Myszków. Cztery stacje wyposażone w rowery. Jak z nich skorzystać?
👉Wejdź na stronę i się zarejestruj: www.jurajskierowery.pl
👉Infolinia – całodobowo: 34 333 59 59
👉 Stacje: Żarki Nowy Rynek 👉 Żarki Leśniów Turystyczna Frajda 👉Myszków przy dawnym dworcu PKS 👉Myszków Dotyk Jury.


Wystarczy zarejestrować się w systemie i zasilić konto kwotą 20 złotych – 10 zł bezzwrotnej opłaty inicjalnej i 10 zł z którego finansowana będzie opłata za wypożyczenie. System przewiduje 30 bezpłatnych minut startowych. Zgodnie z cennikiem wypożyczalni czas od 31 do 60 minuty kosztuje 1 złoty. Druga godzina to 2 złote, trzecia – 3 zł, a każda następna – 4 złote.

Żarki oferują oprócz powyższego :

Ruiny strażnicy w PrzewodziszowicachSzlak Kultury Żydowskiej

Zespół Zabytkowych Stodół

Zabytkowy Cmentarz Wojenny w Kotowicach z czasów I wojny światowej

Pustelnia św. Ducha w Czatachowie,

Żareckie targowisko w każdą środę i sobotę

Wakacje 2020 w Żarkach. Źródło : Miasto i Gmina Żarki

Źródło : Miasto i Gmina Żarki

 
Categories

Bezpieczne Wakacje 2020

Skończyły się burze a zaczęły wakacje. Przynajmniej tak powinno być , bo złej pogody wszyscy mamy już dosyć. Aby jednak odpocząć dobrze i bezpiecznie trzeba się stosować do pewnych zasad. Piękne wakacje – to bezpieczne wakacje .

Policja radzi nam :

Spędzając wakacje w swoim miejscu zamieszkania zwracaj uwagę na zagrożenia, które mogą Cię spotkać:

•Pozostając samemu w miejscu zamieszkania obchodź się ostrożnie ze sprzętami elektrycznymi i gazowymi.

•Zawsze informuj swoich opiekunów o tym gdzie i z kim przebywasz.

•Na zabawy wybieraj bezpieczne miejsca, z dala od, np. jezdni, torów kolejowych, placów budowy.

•Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze, czy deskorolce nie traktuj jezdni jako placu zabaw.

•Zachowaj rozsądek w przypadku ekstremalnych pomysłów Twoich kolegów.

•Zachowaj ostrożność w kontakcie z osobą „obcą”, np. nie przyjmuj od niej żadnych prezentów.

•Nie zatrzymuj się przy „obcym”, jeżeli w pobliżu nie ma innych osób i nie wsiadaj do „obcego” samochodu.

•Pomagając w pracach polowych zachowaj szczególną ostrożność podczas wykorzystywania maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem.

Gdy korzystasz z Internetu pamiętaj o ważnych zasadach:

•Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie masz pewności z kim naprawdę korespondujesz. Z komunikatorów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym.

•Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!

•Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu.

•Nie podawaj swoich danych osobowych.

•Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, umieścisz jakieś zdjęcia- utrata prywatności może mieć dla Ciebie przykre konsekwencje!

•Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.

•Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami.

Wypoczywając nad wodą:

•Przed korzystaniem z kąpieli koniecznie zapoznaj się z regulaminem obowiązującym na danym akwenie.

•Korzystaj z kąpielisk strzeżonych przez ratowników, w miejscach o odpowiedniej głębokości.

•Nie przeceniaj swoich możliwości – Twoje ryzykowne zachowanie – „popisywanie się”, może skończyć się tragicznie.

•Nie skacz do nieznanej wody.

•Unikaj pływania po obfitym posiłku.

•Posługuj się tylko sprawnym sprzętem pływającym.

•PAMIĘTAJ!  Dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z kąpieli tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

W trakcie wypoczynku, gdy wybierasz się na szlak turystyczny, pamiętaj

•Zwróć uwagę na prognozę pogody, zabezpiecz się w odpowiednie ubranie, sprzęt oraz jedzenie.

•Zapoznaj się z planowaną trasą, zabierz mapę i telefon komórkowy z dobrze naładowaną baterią, aby w razie potrzeby wezwać pomoc.

•Wybieraj szlak turystyczny dostosowany do Twoich umiejętności i aktualnych możliwości.

•Przemierzaj trasę wyłącznie po określonych, oznakowanych ścieżkach.

Bezpieczeństwo w lesie:

•Nie rozpalaj ogniska w lesie!!!

•Nie oddalaj się od rodzica, opiekuna, nie schodź ze szlaku.

•Uważaj na zwierzęta ponieważ mogą być nosicielami wścieklizny.

•Nie pozostawiaj za sobą śmieci.

•Nie hałasuj!!!

Jeśli coś się dzieje pod tymi numerami telefonu otrzymamy pomoc :

WOPR – +48 601 100 100

•TOPR – +48 601 100 300, +48 18 20 63 444

•GOPR – +48 601 100 300

•Europejski Numer Alarmowy – 112

•STRAŻ GMINNA / MIEJSKA – 986

116 111 infolinia telefoniczna, która służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony

800 080 222 całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Źródło : Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

 
Categories

Czerwcowy weekend w Żarkach

Zbliża się długi czerwcowy weekend. Zapraszamy do Żarek i ich atrakcji. Będzie można zwiedzić Stary Młyn, zamienić się w cukiernika, dać porwać w podróż wehikułem czasu. Dla chętnych jest też Jurajski Express a nawet przejażdżka wojskowym gazikiem. To będzie fajny weekend.

A konkretnie :

W Starym Młynie w Żarkach – zwiedzanie z przewodnikiem w piątek 12.06. w godz. 8.00- 16.00 oraz w weekend 13-14.06.w godz. 10.00-18.00. Wejścia o pełnych godzinach, ostatnie na godzinę przed zamknięciem. Obiekt na Szlaku Zabytków Techniki. Rezerwacje ️telefoniczne :  690 070 772.
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach, ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki,poczta@muzeumzarki.plwww.muzeumzarki.pl

W cukierni Hokus Pokuss warsztaty wytwarzania słodyczy w dniach 11-14.06, godz.11.00 oraz 12.30. Zapisy ️telefoniczne  530 815 045.
Manufaktura Hokus Pokuss, ul. Piłsudskiego 17, 42-310 Żarki, manufaktura.zarki@gmail.comwww.hokuspokuss.pl

Można też zwiedzić średniowieczny dom i obóz rycerski. Odkryć, co jadano w średniowieczu, spotkać babkę zielarkę, sprawdzić, czy rycerstwo to lekki fach? Dodatkowo warsztaty z makramy lub z lepienia z gliny. Zwiedzanie w dniach 12-13.06 o godz. 10.00 i 13.00, warsztaty 11.30 i 14.30, niedziela (14.06) zwiedzanie o godz. 11.00 i 14.00, warsztaty o 12.30 i 15.30. Rezerwacje telefoniczne 603 770 627.
Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku, ul. Leśna 19, 42-310 Żarki, www.wehikul-czasu.eu,


A może Gazikiem przez Jurę ? Niepowtarzalna wycieczka oryginalnym militarnym pojazdem po jurajskich bezdrożach. Odkryjemy piękno jurajskiego krajobrazu, tajemnice bunkrów II wojny światowej, żydowskiego cmentarza czy zabytkowych stodół. Wyprawy w dniach 11-14.06.2020 (Boże Ciało) po wcześniejszej rezerwacji ️telefonicznie 693 848 847
Przystań Turystyczna Leśniów, ul. Źródlana 5, 42-310 Żarki, tel. 887 803 303, recepcja@przystanlesniow.plwww.przystanlesniow.pl

Agrogospodarstwo „Pod Skałką” w dniach 12 do 14 czerwca w godz. 10.00- 17.00 zaprezentuje: XIX- wieczną chałupę z wyposażeniem, największy zwierzyniec w woj. śląskim, plac zabaw na świeżym powietrzu z dmuchanymi zamkami, pokazy magicznej chemii dla dzieci oraz wycieczka Jurajskim Ekspresem.
Agrogospodarstwo „Pod Skałką”, Przybynów ul. Szkolna 34, 42-310 Żarki, tel. 501 154 921, (34) 314 88 29, info@agroskalka.plwww.agroskalka.pl