Narodowe czytanie w Myszkowie

0
806

W imieniu Starosty Myszkowskiego i Burmistrza Miasta Myszkowa, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie zaprasza do udziału w dziesiątej odsłonie Narodowego Czytania, która odbędzie się 4 września 2021 r. w godz. 11.00 -13:00 na placu przed Miejskim Domem Kultury w Myszkowie.

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i zainicjowana została wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł A. Fredry, a podczas następnych edycji czytano m.in. „Potop” i „Quo vadis” H. Sienkiewicza, „Lalkę” B. Prusa, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” S. Żeromskiego oraz nowele polskie, a także „Balladynę” J. Słowackiego.

W tym roku lekturą akcji jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm, gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, a także uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać i piętnować zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną.Składanie pamiątkowych pieczęci na przyniesionych egzemplarzach książek.

Zapraszamy do wspólnego udziału w akcji.