Żarki – aktualne wydarzenia

0
465

Kurs dla przewodników po regionie jurajskim

Biuro Turystyczne Per-Aspera I zaprasza wszystkich chętnych na odpłatny kurs dla przewodników po Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej i Woźnicko – Wieluńskiej. Kurs jest skierowany do wszystkich miłośników naszej jury, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o niej i nabyciem praktycznych umiejętności przewodnickich. Termin kursu to jesień 2020 – wiosna 2021.

Dokładne informacje o powyższym kursie przewodnickim dostępne są tutaj

Wakacyjny konkurs fotograficzny

W wakacje można wziąć udział w konkursie fotograficznym – „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”. Organizatorem jest częstochowski oddział regionalny KRUS. Konkurs ma za zadanie propagowanie bezpiecznych wakacji dla dzieci zamieszkałych w regionach wiejskich.

Dokładne informacje o wakacyjnym konkursie fotograficznym dostępne są tutaj

Powszechny Spis Rolny

Urząd Miasta i Gminy Żarki przypomina o zbliżającym się powoli Powszechnym Spisie Rolnym. Ma się on odbyć od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku.

O Spisie rolnym pisaliśmy także tutaj

https://myszkow.eu/blog/2020/06/18/powszechny-spis-rolny-mozna-zostac-rachmistrzem/

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy

Można już składać wnioski o o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Należy je składać do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  w terminie:od dnia 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,

Do wniosku należy dołączyć dokument Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2019

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł. * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł. * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 października 2020 r

Dokładne informacje wraz z potrzebnymi formularzami dostępne są tutaj

Źródło : Miasto i Gmina Żarki