Muzeum Częstochowskie znowu zaprasza!

0
527

Zgodnie z nowymi wytycznymi antyepidemicznymi muzea znowu mogą przyjmować zwiedzających . Otwiera się także Muzeum Częstochowskie

Decyzją Rady Ministrów od 1 lutego muzea i galerie sztuki mogą być otwarte dla zwiedzających. Bardzo się cieszymy, że możemy znowu prezentować nasze zbiory i wystawy. Ekspozycje będą udostępnione do zwiedzania z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego (zakrywanie nosa i ust; korzystanie z płynów dezynfekujących do rąk udostępnionych przy wejściach do obiektów; zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób; limitowanie osób przebywających jednocześnie na ekspozycjach – max 1 os/15 m2; wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego; korzystanie z szatni wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Obiekty Muzeum Częstochowskiego:

Ratusz Miejski, Al. NMP 45 Wystawy i prezentacje stałe:

 • Dzieje miasta Częstochowy – stała wystawa historyczna
 • Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego
 • Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845–1918
 • Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej

Wystawa czasowa:

 • 1000-lecie. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy – wystawa współorganizowana z Archiwum Państwowym w Częstochowie, wzbogacona o archiwalia, fotografie, plany, dokumenty z początków XIX do lat 80. XX w. /31.12.2020 – 30.05.2021/

Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47 Wystawy i prezentacje stałe:

 • Sztuka Polska XIX i XX w.
 • O wolności i Solidarności. Linoryty Leszka Sobockiego

Wystawa czasowa:

 • Podróż na Wschód – Wielokulturowość – partnerzy projektu: Grupa artystyczna Atina, Pałac Sztuki we Lwowie, Ukraińska Akademia Druku /29.10.2020 – 21.03.2021/

Pawilon Wystawowy, Park ks. Stanisława Staszica

 • 39. Doroczna Wystawa Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza /11.12.2020 – 16.03.2021/
 • Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji /30.11.2020 – 25.04.2021/

Zagroda Włościańska, Park ks. Stanisława Staszica Wystawa czasowa: zmiana ekspozycji  Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Park ks. Stanisława Staszica Wystawa stała:

 • Wystawa prezentująca historię górnictwa rud żelaza

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 20 Wystawa stała:

 • Z mroku dziejów – stała wystawa archeologiczna

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23 Wystawa stała:

 • Wystawa poświęcona życiu i twórczości poetki

Muzeum Żydów Częstochowian, ul. Katedralna 8 Wystawa stała:

 • Żydzi Częstochowianie