Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Żarkach

0
562

31 stycznia 2020 roku odbędzie się XXIV, nadzwyczajna sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Postanowienie Nr XXV/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zwołania XXIV, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2020r. ,poz.713 / – p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień  31 grudnia  2020 roku, o godzinie 11.00 w sali narad UMIG Żarki


Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Uchylenie uchwały Nr XXII/147/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
3.Uchylenie uchwały XXIII/153/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Żarki
4.Uchylenie uchwały XXII/146/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
5.Uchylenie uchwały XXII/145/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2028
6.Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
7.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028
8.Zamknięcie obrad XXV sesji.    


Przewodniczący Rady
Mariusz Pompa